جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
اگردعوی مربوط به صغاربدون دخالت دادستان منجربه صلح گردد دادگاه استان نمی تواند(به استدلال خاتمه یافتن قضیه به صلح )آن راقابل پژوهش نداندبلکه بایستی بادرنظرگرفتن مفادماده 1242قانون مدنی رای مقتضی راصادرنماید.
حکم شماره 363-15/3/23شعبه 6

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
12

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
363
تاریخ تصویب :
1323/03/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :