جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.

مصوبه « انتخاب مجدد دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی» شماره4888/90/دش
(مصوب جلسه 691 مورخ 14/4/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
مصوبه « انتخاب مجدد دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی» که در جلسه 691 مورخ 14/4/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد اعضای شورای عالی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود:
« آقای دکتر محمدرضا مخبردزفولی به استناد ماده2 آیین‌نامه داخلی شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای مدت 4 سال به عنوان دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب می‌شود.»
رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19342
تاریخ تصویب :
1390/4/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
موضوع :