جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
ادعای بطلان صلح ودرخواست رسیدگی ازدادگاه دعوی جدیدمحسوب نیست تاموردمشمول ماده 508 قانون آئین دادرسی مدنی گردد.
حکم شماره 358-14/3/19شعبه 3

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
12
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
358
تاریخ تصویب :
1319/03/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :