جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بندر خمیر شماره 90/300/60028
استاندار محترم و ریاست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر بندر خمیر در جلسه مورخ 2/10/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
لازم می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با بکارگیری و رعایت دقیق و کامل ضوابط و مقررات طرح یادشده توسط مراجع و دستگاه‌های ذیربط موجبات توسعه همه‌جانبه و هماهنگ شهر مذکور، در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فراهم گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19358
تاریخ تصویب :
1389/10/2
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان هرمزگان
موضوع :