جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.

قانون تفسیر ماده (28) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 شماره31397/547
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر ماده (28) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 و اصلاحات بعدی که با عنوان طرح دو فوریتی استفساریه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 9/5/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره102526 29/5/1390
وزارت کشور
« قانون تفسیر ماده (28) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 و اصلاحات بعدی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/5/1390 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 31397/547 مورخ 18/5/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رییس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد
قانون تفسیر ماده (28) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378
و اصلاحات بعدی
موضوع استفساریه ـ
آیا مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و کارشناسی و معادل آنها شامل آن دسته از مدارکی می‌باشد که توسط تحقیقات و فناوری" href="/tags/27012/وزارت-علوم،-تحقیقات-و-فناوری/" class="link">وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حوزه علمیه قم و دیگر مراجع قانونی ذی‌صلاح صادرشده است؟ (آنچه در ثبت‌نام داوطلبین دوره هشتم اعمال شد.)
نظر مجلس ـ مدرک معادل در هر مقطـع تحصیلی مدرکی است که واجد ارزش استخدامی باشد.
تفسیر فوق در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 12/5/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
19362
تاریخ تصویب :
1390/5/9
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :