جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر قره آغاج شماره90/300/60027
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر قره‌آغاج در جلسه مورخ 16/3/1390 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد.
1ـ اساس طرح در بخش محیط زیست در ضوابط و مقررات پیشنهادی مشخص گردد.
2ـ روسـتای دبردان واقع در حاشیه شمـال شرقی شهر در داخـل حریم شهر قرار گیرد.
3ـ خدمات محله‌ای و شبکه معابر موردنظر در بلوک‌های مسکونی پیشنهادی در شمال و شمال شرق شهر تعیین گردد.
خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
لازم می‌داند از مشارکت موثر و ثمربخش شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با بکارگیری و رعایت دقیق و کامل ضوابط و مقررات طرح یادشده توسط مراجع و دستگاههای ذیربط موجبات توسعه همه‌جانبه و هماهنگ شهر مذکور، در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فراهم گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19362
تاریخ تصویب :
1390/3/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان آذربایجان شرقی
موضوع :