جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
ختم دعوی به صلح هرگاه درخارج ازدادگاه واقع شده باشدطبق ماده 639 قانون آئین دادرسی مدنی بایدطرفین دردادگاه به صحت آن اقرارنمایندبنابر این اگرطرف منکروقوع سازش شودنمی توان چنین دعوائی رامختوم به صلح تلقی نمود.
حکم شماره 73-19/9/23شعبه 1

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
12

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
73
تاریخ تصویب :
1323/09/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :