جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر قوشچی شماره90/300/60334
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی
در اجرای بـند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شـورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجـه به تصویب طرح جامع شـهر قوشچی در جلسه مورخ 25/12/1389 شورای برنامه‌ریـزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشـروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد.
1ـ نـقشه سلسله مراتب شـبکه معابر پیشنهـادی مطابق آئیـن‌نامه راه‌هـای ایران اصلاح گردد.
2ـ صرفاً کاربریهای اداری واقع در جنوب غربی شهر (در نقشه حریم پیشنهادی) بهمراه مسیر دسترسی آن، به داخل محدوده شهر منتقل گردد.
خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
لازم می‌داند از مشارکت موثر و ثمربخش شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با بکارگیری و رعایت دقیق و کامل ضوابط و مقررات طرح یادشده توسط مراجع و دستگاههای ذیربط موجبات توسعه همه‌جانبه و هماهنگ شهر مذکور، در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فراهم گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19362
تاریخ تصویب :
1389/12/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :