جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.

مصوبه « تأیید انتخاب رئیس علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند » شماره5974/90/دش
(مصوب جلسه 693 مورخ 28/4/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مصوبه « تأیید انتخاب رئیس علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند» که در جلسه 693 مورخ 28/4/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 9/12/1389 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:
« آقای دکـتر قاسم کریمی به موجـب تأیید شورای عـالی انقلاب فرهنگـی، به عـنوان رئیـس دانشگاه علوم پزشـکی و خدمات بهداشتـی و درمـانی بیرجـند، انتخاب می‌شود.»
رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19362
تاریخ تصویب :
1390/4/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :