جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.

مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه زنجان» شماره5971/90/دش
(مصوب جلسه 693 مورخ 28/4/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه زنجان» که در جلسه 693 مورخ 28/4/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 11/4/1390 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:
« آقای دکتر محسن افشارچی به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان رئیس دانشگاه زنجان، انتخاب می‌شود.»
ژرییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19362
تاریخ تصویب :
1390/4/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :