جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
دادگاه نمی تواندبه صلحنامه عادی (ازنظراینکه مورداقرارواقع شده ) ترتیب اثردهدزیرااین عمل برخلاف ماده 47و48قانون ثبت بوده وچنین نوشته ای قابل ترتیب اثرنیست بلکه دراین مواردفقط همان اقرارمناط اعتبارخواهدبود.
حکم شماره 303226/10/30شعبه 6

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
12
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3226
تاریخ تصویب :
1330/10/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :