جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.

مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز » شماره5967/90/دش

(مصوب جلسه 692 مورخ 21/4/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز» که در جلسه 692 مورخ 21/4/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 2/3/1390 وزیـر علوم، تحقـیقات و فناوری به تصویـب رسیده اسـت، به شـرح ذیل بـرای اجرا ابلاغ می‌شود:
« آقای دکتر حسن مروتی به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز، انتخاب می‌شود.»
رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19362
تاریخ تصویب :
1390/4/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :