جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.

تصمیمات سومین جلسه مورخ 7/4/1390 شورای عالی سینما شماره109439وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری
وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت جهاد کشاورزی
شورای عالی سینما در سومین جلسه مورخ 7/4/1390 تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود:
1ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مکلف است:
الف ـ مبلغ هزار و پانصد میلیارد (1.500.000.000.000) ریال از محل منابع قانون بودجه سال 1390 کل کشور، علاوه بر اعتبار برنامه « حمایت و گسترش سینمای ملی» برای « حمایت از پیشرفت سینمای اسلامی ـ ایرانی» به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تخصیص دهد.
ب ـ در سال‌های باقی‌مانده از برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1391ـ 1394)، علاوه بر اعتبار برنامه « حمایت و گسترش سینمای ملی»، در لوایح بودجه سنواتی سالانه هزار و پانصد میلیارد (1.500.000.000.000) ریال در قالب ردیف جدید « حمایت از پیشرفت سینمای اسلامی ـ ایرانی» ذیل اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش‌بینی نماید.
پ ـ مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال برای تأمین سرمایه اولیه « صندوق بیمه فرهنگ و هنر» از مـحل منابع قانون بودجه سـال 1390 کل کشور به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تخصیص داده و منابع لازم برای حمایت از صندوق مزبور را در لوایح بودجه سنواتی سال‌های بعد پیش‌بینی نماید. منابع یادشده در قالب کمک به آن صندوق پرداخت خواهد گردید.
ت ـ مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (150.000.000.000) ریال از محل منابع قانون بودجه سال 1390 کل کشور برای حمایت از احداث پردیس سینمایی در تهران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تخصیص دهد.
ث ـ مبلغ هشتاد میلیارد (80.000.000) ریال برای حمایت از استهلاک دیون معوقه سینماداران و سینماگران به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از محل منابع متفرقه قوانین بودجه سنوات 1390 و 1391 به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تخصیص دهد.
ج ـ در لایحه بودجه سال 1391 کل کشور و سال‌های بعد از آن، منابع لازم برای استرداد مبالغ مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از سینماگران دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مؤدیان یادشده منظور نماید.
2ـ واردات کالاها و خدمات سینمایی و سمعی و بصری و همچنین کالاها و خدمات موردنیاز برای فعالیت‌های سینمایی و خدمات مرتبط دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تشخیص و تأیید آن وزارتخانه، در چهارچوب قوانین مربوط، از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی معاف است.
گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است برابر اعلام وزارتخانه یادشده اقدام لازم را در این خصوص به عمل آورد.
3ـ به منظور تشویق سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های سینمای کشور:
الف ـ وزارت راه و شهرسازی و سازمان منابع طبیعی مکلفند با رعایت قوانین مربوط نسبت به واگذاری زمین برای ایجاد شهرک‌ها، پردیس‌ها و مراکز خدمات سینمایی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حداکثر ده درصد (10%) قیمت منطقه‌ای و اقساط درازمدت حداقل بیست (20) ساله به بخش‌های دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی اقدام نمایند.
ب ـ سایر دستگاه‌های اجرایی و مراجع ذی‌ربط مکلفند با رعایت قوانین مربوط حداکثر مساعدت لازم برای ایجاد شهرک‌ها، پردیس‌ها و مراکز خدمات سینمایی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و برخورداری آن‌ها از معافیت‌ها و تسهیلات قانونی را به عمل آورند.
4ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است:
الف ـ اقدام قانونی لازم را برای ایجاد « نظام صنفی سینمایی» در قالب مؤسسه عمومی غیردولتی تا پایان سال 1390 به عمل آورد.
ب ـ به منظور ارتقای منزلت اجتماعی و تسهیل برخورداری اصحاب فرهنگ، هنر و سینما از خدمات بیمه اجتماعی (بازنشستگی، ازکارافتادگی، بیکاری و...) و بیمه سلامت مناسب با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدامات لازم برای تأسیس و راه‌اندازی « صندوق بیمه فرهنگ و هنر» در قالب صندوق خصوصی بیمه اجتماعی و بیمه سلامت به عمل آورد.
تبصره ـ اساسنامه این صندوق توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تدوین و به تصویب وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
پ ـ تا پایان سال 1390، نسبت به بازنگری در قوانین جاری و پیشنهاد احکام قانونی جدید موردنیاز در خصوص سینما و سایر هنرهای نمایشی و امور سمعی و بصری، با رویکرد تسهیل فعالیت‌های سینماگران و هنرمندان و برخورداری آن‌ها از معافیت‌ها، تسهیلات و حمایت قانونی اقدام و نتایج حاصله را در قالب لایحه جامع برای سیر مراحل تصویب ارائه نماید.
ت ـ به منظور توسعه بهره‌مندی اقشار مختلف از نمایش آثار سینمایی، تا سقف 15% بلیط‌های مجموع ظرفیت تمامی نوبت‌های نمایش سالن‌های سینمای کشور را از محل اعتبارات موضوع اجزاء « الف» و « ب» بند (1) این تصویب‌نامه خریداری و به رایگان در اختیار اقشار اولویت‌دار قرار دهد.
تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی این جزء در کمیسیون تخصصی شورای عالی سینما تدوین و توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نایب رییس شورای عالی سینما ابلاغ می‌گردد.
ث ـ به منظور دست‌یابی سینماگران داخلی به امکانات مبتنی بر فناوری‌های نوین، از محل اعتبارات موضوع اجزاء « الف» و « ب» بند (1) این تصویب‌نامه، حمایت‌های لازم را از ایجاد، توسعه و تجهیز مراکز غیردولتی ارائه خدمات سینمایی (از قبیل استودیو، لابراتوار، خدمات جلوه‌های ویژه، خدمات فیلمبرداری، اجاره تجهیزات و...) به ویژه در قالب شهرک‌های سینمایی به عمل آورد.
ج ـ به منظور توسعه حضور اثرگذار بین‌المللی آثار سینمای ایران، از محل اعتبارات موضوع اجزاء « الف» و « ب» بند (1) این تصویب‌نامه حمایت‌های لازم را از مراکز بازاریابی جهانی آثار سینمایی ایران به عمل آورده و مشوق‌های صادراتی برای آثار، محصولات و خدمات سینمایی اعطا نماید.
چ ـ با هدف ارتقای توانایی‌های فنی و تکنیکی، افزایش دانش بصری و محتوایی، رشد نظریه‌پردازی، ثبت تجربه‌ها و حمایت از نگره‌های جدید و قالب‌های نوین و دست‌یابی به ارزش‌های هنری و زیباشناسی متناسب با فرهنگ اسلامی ـ ایرانی، تا پایان سال1390 اقدامات لازم برای « مؤسسه آکادمی علوم، فنون، تجربه و هنر سینما» در قالب مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی غیردولتی به عمل آورد.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراجع ذی‌ربط از قبیل « شورای گسترش آموزش عالی» مکلفند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط همکاری لازم را برای تأسیس آکادمی مزبور به عمل آورند.
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی سینما ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19363
تاریخ تصویب :
1390/4/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت جهاد كشاورزی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :