جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.

اصلاح بند (6) تصویب‌نامه شماره 111668/ت40869هـ مورخ 20/5/1389 شماره115012/ت40869هـ

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/5/1390 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
بند (6) تصویب‌نامه شماره 111668/ت40869هـ مورخ 20/5/1389 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
« 6 ـ کسری کار ناشی از اجرای این تصویب‌نامه در ماه مبارک رمضان درخصوص کارکنان مشمول دورکاری در چارچوب آیین‌نامه مربوط و با رعایت سقف مقرر در قانون (44 ساعت در هفته) از طریق انجام دورکاری و در خصوص سایر کارکنان از طریق دورکاری در غیر از موارد مندرج در آیین‌نامه مربوط یا برنامه آموزش حضوری یا غیرحضوری، موضوع ماده (93) قانون مدیریت خدمات کشوری جبران می‌گردد.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19368
تاریخ تصویب :
13905/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
موضوع :