جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.

اصلاح تبصره ماده (7) آیین‌نامه اجرایی خودرو و سایر تولیدات صنعتی" href="/tags/30864/قانون-ارتقاء-کیفی-تولید-خودرو-و-سایر-تولیدات-صنعتی/" class="link">قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی شماره115048/ت46555هـ

وزارت معدن و تجارت" href="/tags/15840/صنعت،-معدن-و-تجارت/" class="link">صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 30/5/1390 بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های معدن و تجارت" href="/tags/15840/صنعت،-معدن-و-تجارت/" class="link">صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (4) قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی ـ مصوب 1389 ـ تصویب نمود:
در تبصره ماده (7) تصویب‌نامه شماره 204961/ت45123هـ مورخ 15/9/1389، عبارت « ممنوع خواهد بود و ماده (29) قانون امور گمرکی در مورد کالاهای غیرمجاز و قانون تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و قانون تفسیر قسمت دوم ماده (45) قانون مجازات مرتکبین قاچاق و ماده (1) اخلالگران در نظام اقتصادی کشور" href="/tags/10979/قانون-مجازات-اخلالگران-در-نظام-اقتصادی-کشور/" class="link">قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور حسب ارتباط موضوعی اعمال خواهد شد» جایگزین عبارت « در حکم کالاهای قاچاق خواهد بود» و در ماده (9)، واژه « پژوهش» جایگزین واژه « توسعه» می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19368
تاریخ تصویب :
1390/5/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :