جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.

اصلاح بند(ج) ماده (12) آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران شماره116541/23251


معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

نظر به اینکه در بند (ج) ماده (12) آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع تصویب‌نامه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 11/12/1381 عبارت « فوق دیپلم، دیپلم و زیر دیپلم» به صورت عبارت « فوق دیپلم و زیر دیپلم» و در ماده (15) عبارت « 1 pc+p5. 1 pt+ 25%= p» به صورت عبارت « 1 pc+p5. 1 pt +5. o= p» تحریر شده است لذا مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیئت دولت ـ علی صدوقی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19369
تاریخ تصویب :
1390/6/8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :