جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح شهرک نمونه گردشگری زرندیه شماره90/300/61855
استاندار محترم استان مرکزی
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در پنجمین جلسه سال جاری در تاریخ 16/3/1390 طرح شهرک نمونه گردشگری زرندیه، مصوب جلسه مورخ 3/6/1387 هیأت محترم وزیران و دارای موافقت‌نامه تأسیس منطقه نمونه گردشگری از میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری" href="/tags/8928/سازمان-میراث-فرهنگی،-صنایع-دستی-و-گردشگری/" class="link">سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را مورد بررسی و کلیات طرح را مورد تصویب قرار داده و مقرر نمود جزئیات طرح در کمیته منتخب شورای عالی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های راه و ترابری، کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری" href="/tags/8928/سازمان-میراث-فرهنگی،-صنایع-دستی-و-گردشگری/" class="link">سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و نماینده استانداری استان مرکزی مورد بررسی قرار گرفته و نظر این کمیته به عنوان نظر شورای عالی ابلاغ گردد.
کمیته منتخب در تاریخ 4/5/1390 پس از بازدید از محل اجرای پروژه شهرک گردشگری زرندیه، طرح را به مساحت 1400 هکتار به همراه جدول کاربری اراضی و سرانه‌های مربوطه، مورد بررسی قرار داده و پس از تصویب کلیات طرح مقرر نمود اسناد و مدارک مربوط به شهرک نمونه گردشگری زرندیه پس از بررسی و کنترل مجدد توسط دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به مراجع ذیربط ابلاغ گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19369
تاریخ تصویب :
1390/3/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهر سازی و معماری استان مركزی
موضوع :