جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی میلگردهای ساختمانی مشمول ردیف‌های 7213 و 7214 تعرفه شماره118204/ت47104ک
وزارت معدن و تجارت" href="/tags/15840/صنعت،-معدن-و-تجارت/" class="link">صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصویب نمودند:
سود بازرگانی میلگردهای ساختمانی مشمول ردیف‌های 7213 و 7214 تعرفه، شش درصد تعیین می‌شود.
این تصویـب‌نامه در تاریخ 7/6/1390 به تأیید مقـام محترم ریاسـت جمهوری رسیده است.
معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19371
تاریخ تصویب :
1390/6/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :