جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص محاسبه سنوات خدمت برای صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد در مورد بیمه بیکاری شاغلان در کارهای سخت و زیان‌آور در بخش صنعت نساجی شماره120803/ت39216هـ



وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/5/1390 بنا به پیشنهاد شماره 21491 مورخ 9/3/1390 وزارت کار و امور اجتماعی (سابق) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ ایام دریافت مقرری بیمه بیکاری شاغلان در کارهای سخت و زیان‌آور در بخش صنعت نساجی که با اتمام دوره پرداخت مقرری یاد شده بازنشسته می‌شوند، به عنوان سوابق بیمه‌ای مشاغل سخت و زیان‌آور تلقی و در محاسبه سنوات خدمت برای صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد محسوب می‌شود.
تبصره1ـ سازمان تأمین اجتماعی موظف است با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به اجرای مفاد این بند اقدام و بار مالی ناشی از آن را محاسبه و به هیئت وزیران اعلام نماید.
تبصره2ـ مفاد این بند ناقض مصوبات قبلی دولت در خصوص صنایع نساجی نمی‌باشد.
2ـ میزان غیبت غیر موجه ده روز در سال موضوع جزء « ط» بند (2) ماده (12) تصویب‌نامه شماره 15365/ت36005هـ مورخ 5/2/1386 در بخش نساجی به چهل و پنج روز در سال مشروط بر اینکه از دویست و بیست و پنج روز در طول بیست سال خدمت تجاوز ننماید، اصلاح می‌گردد.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19375
تاریخ تصویب :
1390/5/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :