جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
ازموادقانون کدخدائی ضمانت حقوقی دهداردرمقابل مالکین استفاده نمی شود.
حکم شماره 1152-19/6/28شعبه 6

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
12

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1152
تاریخ تصویب :
1328/06/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :