جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.

مصوبه « آیین‌نامه تشکیل ستاد ملی زن و خانواده» شماره7056/90/دش
(مصوب جلسه 682 مورخ 26/11/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
نهاد ریاست جمهوری
مصوبه «آیین‌نامه تشکیل ستاد ملی زن و خانواده» که در جلسه مصوب جلسه 682 مورخ 26/11/89 و براساس مصوبه 14/10/89 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:
ماده1ـ به منظور تحقق اصول دهم و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ستاد ملی زن و خانواده که در این آیین‌نامه به اختصار ستاد نامیده می‌شود، با هدف تقویت و تحکیم نهاد مقدس خانواده و پاسداری از قداست آن و استوار ساختن روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و حفظ و ارتقای جایگاه زنان در تراز جمهوری اسلامی ایران با ترکیب ذیل تشکیل می‌شود:
1ـ رئیس جمهور (رئیس)
2ـ معاون اول رئیس جمهور (نایب رئیس)
3ـ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
4ـ وزیر آموزش و پرورش
5 ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
6 ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
7ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
8 ـ وزیر رفاه و تأمین اجتماعی
9ـ وزیر کشور
10ـ وزیر دادگستری
11ـ رئیس سازمان ملی جوانان
12ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
13ـ مشاور رئیس قوة قضائیه
14ـ رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی
15ـ نماینده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
16ـ رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده
17ـ رئیس مرکز امور زنان و خانواده (دبیر ستاد)
18ـ دو نفر صاحب نظر در امور خانواده و زنان از حوزه و دانشگاه به پیشنهاد مرکز امور زنان و خانواده و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به مدت سه سال
تبصره ـ ستاد می‌تواند حسب مورد از سایر دستگاه‌ها بنا بر ضرورت دعوت نماید.
ماده2ـ وظایف ستاد عبارتند از:
1ـ تنظیم سیاست‌های اجرایی، راهبردها و آئین‌نامه‌های اجرایی به‌منظور تحقق سیاست‌ها، دستورات و اوامر مقام معظم رهبری، سیاست‌های کلان نظام مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات مجلس شورای اسلامی در موضوع زنان و خانواده
2ـ تعامل فعال با مجلس شورای اسلامی و قوة قضائیه در زمینة تهیه و تدوین آئین‌نامه‌ها، لوایح و طرح‌های پیشنهادی به دولت و مجلس شورای اسلامی و تنظیم راهکارهای اجرایی مصوبات آنها
3ـ تعیین شاخص‌های سنجش وضعیت زنان و خانواده متناسب با ارزشهای اسلامی در عرصه‌های مختلف فردی، خانوادگی و اجتماعی در سطح ملی و بین‌المللی
4ـ تنظیم و تصویب ساختارها و برنامه‌ریزی، ساماندهی و هماهنگی فعالیت‌های دستگاه‌ها درخصوص زنان و خانواده
5 ـ نظارت و ارزیابی مستمر بر میزان تحقق اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی در دستگاه‌ها و ارائه گزارش دوره‌ای به شورای عالی و سایر مراجع ذیصلاح در حوزة زنان و خانواده
ماده3ـ مصوبات ستاد بر اساس اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و طبق مجوز هیئت وزیران لازم‌الاجراست و کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌ها موظفند بر اساس مصوبات ستاد اقدام و نتایج آن را به ستاد گزارش نمایند.
ماده4ـ دبیرخانه ستاد در مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تشکیل خواهد شد و آئین‌نامه‌های مربوط به وظایف دبیرخانه نیز توسط این مرکز تدوین می‌شود.
ماده5 ـ کلیة کارگروه‌ها، ستادها، شوراها، کمیته‌ها و کمیسیون‌هایی که در دستگاه‌های اجرایی در موضوع زنان و خانواده فعالیت می‌کنند، در اجرای برنامه‌های خود تابع مصوبات این ستاد می‌باشند.
ماده6 ـ این آیین‌نامه مشـتمل بر 6 ماده و یک تبصره در جلـسه 682 مورخ 26/11/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.
رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19384
تاریخ تصویب :
1389/11/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
ریاست جمهوری
موضوع :