جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تفویض اختیار تصمیم‌گیری در خصوص امور اجرایی موضوع بند (31) قانون بودجه سال 1390 کل کشور شماره131969/ت47138هـبه وزیران امور اقتصادی و دارایی و نیرووزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو
هیئت وزیران در جلسه مورخ 27/6/1390 بنا به پیشنهاد رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ اختیار تصمیم‌گیری در خصوص امور اجرایی موضوع بند (31) قانون بودجه سال 1390 کل کشور تا سقف هفتاد هزار میلیارد (70.000.000.000.000) ریال به منظور تسویه یا تهاتر بدهی‌های دولت در امور شرکتهای توانیر، آب منطقه‌ای، آب و برق خوزستان، توسعه منابع آب و نیروی ایران و سازمان توسعه برق ایران به بانکها از محل واگذاری سهام و یا از محل وجوه اداره شده به وزیران امور اقتصادی و دارایی و نیرو به عنوان نمایندگان ویژه رییس‌جمهور تفویض می‌شود.
2ـ تصمیم نمایندگان مذکور در امور اجرایی در حکم تصمیم رییس‌جمهور و هیئت وزیران بوده و لازم‌الاجرا می‌باشد و با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور می‌باشد.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19391
تاریخ تصویب :
1390/6/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت نیرو
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :