جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.

مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایلام» شماره7423/90/دش(مصوب جلسه 694 مورخ 4/5/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایلام» که در جلسه 694 مورخ 4/5/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 27/4/1390 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌‌شود:
« آقای دکتر خیرالله اسدالهی به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی به عـنوان رئیـس دانشـگاه عـلوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی و درمانـی ایلام، انتخاب می‌شود.»
رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19391
تاریخ تصویب :
1390/5/4
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :