جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص انتقال بدهی‌های شرکت‌های توانیر، آب منطقه‌ای، برق منطقه‌ای، آب و برق خوزستان، توسعه منابع آب و نیروی ایران، شماره134866/ت47138هـ
سازمان توسعه برق ایران و مدیریت منابع آب ایران به حساب بدهی دولت
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 27/6/1390 بنا به پیشنهاد رییس‌جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ بدهی‌های شرکت‌های توانیر، آب منطقه‌ای، برق منطقه‌ای، آب و برق خوزستان، توسعه منابع آب و نیروی ایران، سازمان توسعه برق ایران و مدیریت منابع آب ایران شامل اصل سود و کارمزد تسهیلات بانکی تا سقف هفتاد هزار میلیارد (70.000.000.000.000) ریال به بانک‌ها و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب بدهی‌ دولت انتقال یافت.
اختیار هیئت وزیران در امور اجرایی موضوع بند(31) قانون بودجه سال 1390 کل کشور در خصوص بدهی‌های موضوع بند (1) این تصویب‌نامه به وزیران نیرو و امور اقتصادی و دارایی به عنوان نمایندگان ویژه رییس‌جمهور تفویض می‌شود.
3ـ تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در امور اجرایی مذکور در حکم تصمیم رییس‌جمهور و هیئت وزیران بوده و لازم‌الاجرا می‌باشد و با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل ابلاغ است.
4ـ این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره131969/ت47138هـ مورخ3/7/1390 می‌شود.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19394
تاریخ تصویب :
1390/6/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت نیرو
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :