جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص اجرای استاندارد ملی خوراک انسان ـ بیشینه رواداری فلزات سنگین با شماره ملی (12968) برای انواع برنج وارداتی شماره135579/46647
وزارت صنعت، معدن و تجارت
شورای عالی استاندارد در جلسه مورخ 13/6/1390 کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست بنا به پیشنهاد شماره 43297/60 مورخ 13/2/1390 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند (5) ماده (20) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ـ مصوب1371ـ تصویب نمود:
اجرای استاندارد ملی خوراک انسان ـ بیشینه رواداری فلزات سنگین با شماره ملی (12968) برای انواع برنج وارداتی اجباری می‌شود.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19391
تاریخ تصویب :
1390/6/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :