جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
حق رجوع ضامن به مضمون عنه متوقف برپرداخت دین است .
حکم شماره 1097-13/7/27شعبه 4و1323-12/8/26شعبه 1

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
12
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1097
تاریخ تصویب :
1327/07/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :