جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جالق شماره90/300/71445
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان
در اجرای بند (8) مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر جالق با جمعیت 22500 نفر در افق سال 1400، مساحت محدوده 9/855 هکتار و مساحت حریم 4000 هکتار در جلسه مورخ 27/3/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:
1ـ کاربری مخروبه و بایر از راهنمای نقشه کاربری پیشنهادی حذف گردد.
2ـ نقشه منطقه‌بندی حریم شهر مطابق بند 8 ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها مصوب مورخ 10/7/1378 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه و مختصات نقاط در نقشه حریم شهر مشخص گردد.
3ـ نخلستان‌های موجود در محدوده شهر تثبیت گردد و هرگونه تغییر در آن به عنوان تغییر در اساس طرح مطرح گردد.
4ـ اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر مصوب 23/12/1363 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه گردد.
5 ـ سلسله مراتب شبکه معابر پیشنهادی مطابق آیین‌نامه راههای ایران اصلاح گردد.
خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
لازم می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با بکارگیری و رعایت دقیق و کامل ضوابط و مقررات طرح یادشده توسط مراجع و دستگاههای ذیربط موجبات توسعه همه‌جانبه و هماهنگ شهر مذکور، در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فراهم گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میر محمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19402
تاریخ تصویب :
1389/3/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان سیستان و بلوچستان
موضوع :