جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بمپور شماره90/300/71523
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر بمپور با جمعیت 16105 نفر در افق سال 1400، مساحت محدوده 22/365 هکتار و مساحت حریم 1450 هکتار در جلسه مورخ 21/4/1390 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:
1ـ نقشه شبکه معابر پیشنهادی مطابق آئین‌نامه راه‌های ایران اصلاح گردد.
2ـ عناوین کاربری‌های پیشنهادی مطابق قرارداد همسان 12 اصلاح گردد.

خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
لازم می‌داند از مشارکت موثر و ثمربخش شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با بکارگیری و رعایت دقیق و کامل ضوابط و مقررات طرح یادشده توسط مراجع و دستگاههای ذیربط موجبات توسعه همه‌جانبه و هماهنگ شهر مذکور، در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فراهم گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میر محمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19404
تاریخ تصویب :
1390/4/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان سیستان و بلوچستان
موضوع :