جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
اگردرزمان عقدضمان برای مضمون عنه دینی موجودنبوده وسبب دین ایجاد نشده باشدمضمون له حق مراجعه به ضامن رانخواهدداشت .
حکم شماره 156-29/1/16شعبه 3

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
12
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
156
تاریخ تصویب :
1316/01/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :