جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کنسرسیوم بین‌المللی زمین لغزش شماره43792/168جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه‌ شماره 76629/39956 مورخ 15/5/1387 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کنسرسیوم بین‌المللی زمین لغزش که با عنوان لایحه عضویت مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در کنسرسیوم بین‌المللی زمین لغزش به مجلس‌ شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز سه‌‌شنبه مورخ ‌29/6/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره141317 23/7/1390
وزارت راه و شهرسازی
« قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کنسرسیوم بین‌المللی زمین لغزش» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و نهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/7/1390 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 43792/168 مورخ 17/7/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.


رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کنسرسیوم بین‌المللی
زمین لغزش


ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در « کنسرسیوم بین‌المللی زمین‌لغزش» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت بر عهده دولت است.
تبصره ـ در اجرای اساسنامه ضمیمه این قانون رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

اساسنامه کنسرسیوم بین‌المللی زمین‌لغزش‌
1ـ نام‌گذاری
1ـ کنسرسیوم بین‌المللی زمین‌لغزش که از این به بعد «کنسرسیوم» نامیده می‌شود یک سازمان علمی بین‌المللی غیردولتی و غیرانتفاعی است.
2ـ اهداف
2ـ اهداف مهم آن عبارت است از:
الف ـ ارتقاء تحقیقات مربوط به زمین‌لغزش برای بهره‌مندی اجتماع و محیط و ظرفیت‌سازی از جمله آموزش به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه؛
ب ـ انسجام فناوری و علوم زمین در موقعیتهای اجتماعی و فرهنگی مناسب به منظور ارزیابی خطر زمین‌لغزش در نواحی شهری، روستایی و در حال توسعه، از جمله مکانهای میراث فرهنگی و طبیعی، همچنین مشارکت در نگهداری و حفظ محیط طبیعی و مکانهای با ارزش اجتماعی زیاد؛
پ ـ ترکیب و هماهنگی بین متخصصین بین‌المللی در زمینة مطالعات مربوط به ارزیابی و کاهش خطر زمین لغزش که از این طریق، منجر به یک سازمان بین‌المللی مؤثر می‌شود که به عنوان همکار در پروژه‌های مختلف ملی و بین‌المللی عمل می‌کند؛
ت ـ ارتقاء یک برنامة جهانی چندرشته‌ای در مورد زمین‌لغزش
3ـ پیشینه و مقر
3ـ کنسرسیوم بین‌المللی زمین لغزش (ICL) در سال 1381 هجری‌شمسی (2002 میلادی)، در نتیجه ابتکار عمل متخصصان بین‌المللی در زمینه زمین لغزش تأسیس گردید:
ـ انتشار خبرنامه بین‌المللی « اخبار زمین‌لغزش» از سال 1365 هجری‌شمسی (1986 میلادی) توسط انجمن زمین‌لغزش ژاپن با همکاری یونسکو و سایر کارشناسان و سازمانهای بین‌المللی؛
ـ یادداشت تفاهم مورخ 1378هجری‌شمسی (1999میلادی) بین یونسکو و موسسه تحقیقات پیشگیری از بلایا، دانشگاه کیوتو، ژاپن در خصوص همکاری در زمینة تحقیقات کاهش خطر زمین‌لغزش و محافظت از میراث فرهنگی و طبیعی به عنوان مشارکت اصلی در حفظ محیط و توسعة پایدار در نخستین ربع قرن بیست‌ و یکم
ـ بیانیه توکیو مورخ 1380هجری‌شمسی (2001 میلادی) « محققین علوم زمین و کنترل زمین‌لغزش» محفل علمی یونسکو و برنامه بین المللی علوم زمین در مورد کاهش خطر زمین‌لغزش و محافظت از میراث فرهنگی و طبیعی
ـ مقر کنونی کنسرسیوم در کیوتو ژاپن می‌باشد که دبیرخانه نیز در آنجا واقع است. زبانهای رسمی کنسرسیوم، انگلیسی و ژاپنی است.
4ـ اعضاء
4ـ اعضاء، سازمانهایی هستند که از اهداف کنسرسیوم از نظر فکری، عملی و مالی حمایت می‌کنند. عضویت برای یک‌دورة حداقل دوساله است. اعضاء به یکی از چهار گروه زیر تعلق دارند:
الف ـ سازمانهای بین دولتی
ب ـ سازمانهای غیردولتی
پ ـ سازمانهای دولتی و عمومی
ت ـ سایر سازمانها و مؤسسات
5 ـ ناظران
5 ـ سازمانهای مربوط دولتی و سازمانهای سازمان ملل متحد می‌توانند ناظرانی را به عنوان نمایندگان سازمانهای خاص حمایت‌کننده به کارگروه راهبری و هیأت نمایندگان معرفی نمایند.
6 ـ اعضاء وابسته
6 ـ اعضاء وابسته، سازمانها و افرادی هستند که از اهداف کنسرسیوم حمایت می‌کنند و تعهدات مالی مربوط را برآورده می‌سازند، اما شرایط عضویت را ندارند.
7ـ حامیان
7ـ حامیان، سازمانها و افراد دیگری هستند که از اهداف کنسرسیوم حمایت و بودجه فعالیتهای آن را تأمین می‌کنند.
8 ـ هیأت نمایندگان
8 ـ اختیار تام مدیریت امور کنسرسیوم به هیأت نمایندگان واگذار می‌شود که حداقل یک‌بار در سال تشکیل جلسه می‌دهد. حدنصاب و مقررات داخلی به وسیله آیین‌نامه‌ها تعریف می‌شود.
9ـ هیأت نمایندگان باید متشکل از نمایندگان سازمانهای عضو باشد هر سازمان عضو باید یک نماینده و یک نماینده علی‌البدل تعیین نماید.
10ـ در غیاب نماینده عضو در هر یک از جلسات هیأت نمایندگان، نمایندة علی‌البدل می‌تواند در جلسه حاضر شود و تمام حقوق، اختیارات و امتیازات نمایندة غایب را اعمال نماید. نماینده همچنین می‌تواند حقوق، اختیارات و امتیازات خود را به عضو دیگر کنسرسیوم در آن جلسه خاص تفویض کند یا به او برای اقدام و رأی دادن از طرف خود، اجازه دهد.
11ـ هیأت نمایندگان باید:
الف ـ خط مشی کلی را تعیین کند.
ب ـ برنامه‌های علمی را به اجراء درآورد و درباره اولویتهای آتی فعالیتهای کنسرسیوم تصمیم‌گیری کند.
پ ـ در صورت لزوم، بودجه و صورتحسابها را تصویب نماید یا تغییر دهد.
ت ـ هر درخواست وضعیت عضویت، عضویت وابسته یا حامی را بررسی و در مورد آن تصمیم‌گیری کند.
ث ـ مقامهای کنسرسیوم را طبق آیین‌نامه‌ها انتخاب نماید.
ج ـ به عضویت هر عضو، عضو وابسته یا حامی کنسرسیوم که موفق به انجام دادن تعهدات خود نشده باشد یا برای ادامه همکاری مناسب به نظر نرسد، طبق آیین‌نامه‌ها خاتمه دهد.
چ ـ اساسنامه و آیین‌نامه‌ها را تغییر دهد.
ح ـ نسبت به انجام موارد ارجاعی دیگر اقدام نماید.
12ـ رأی‌گیری با اکثریت نسبی انجام می‌شود. هر عضو باید یک رأی داشته باشد. به طور معمول، رئیس کنسرسیوم رأی نمی‌دهد اما در صورت مساوی بودن آراء، رئیس، رأی تعیین کننده دارد.
9ـ کارگروه راهبری هیأت نمایندگان
13ـ کارگروه راهبری هیأت نمایندگان متشکل است از:
الف ـ رئیس، (2) تا (4) معاون، مدیر اجرائی، خزانه‌دار و رئیس سابق
ب ـ اعضائی از هیأت نمایندگان که توسط رئیس توصیه شده‌اند تا به عنوان همکاران او در طی دورة تصدی ریاست با او همکاری نمایند.
پ ـ تعداد محدودی از ناظران « به اعتبار مقام» از سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد، سازمان هواشناسی جهانی، سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد، دبیرخانه راهبرد بین‌المللی سازمان ملل متحد برای کاهش بلایا، وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش، علوم و فناوری ژاپن و سایر سازمانهایی که ممکن است مناسب به نظر برسد.
14ـ کارگروه راهبری که بیانگر هویت بین‌المللی کنسرسیوم است اقدامات انجام شده را به هیأت نمایندگان گزارش می‌دهد. این کمیته بر اقدامات کنسرسیوم نظارت و جهت و اولویتهای کنسرسیوم را به هیأت نمایندگان توصیه می‌نماید.
15ـ کمیته راهبری باید اغلب در موقع لزوم و حداقل یک‌بار در سال تشکیل جلسه دهد. وظایف این کارگروه عبارتند از:
الف ـ تهیه دستور جلسه برای جلسات هیأت نمایندگان؛
ب ـ ارائه گزارشی از فعالیتهای علمی و اجرای کنسرسیوم از جلسه عادی قبلی هیأت نمایندگان به هر جلسه سالانه هیأت نمایندگان؛
پ ـ ارائه پیش‌نویس کلی بودجه برای بررسی در جلسة هیأت نمایندگان و پیشنهاد میزان حق عضویتهای سالانه که باید توسط اعضاء و اعضاء وابسته برای دوره سه‌ساله بعدی پرداخت شود؛ و
ت ـ بازنگری فعالیتهای علمی کنسرسیوم و ارائه پیشنهادهای مناسب به جلسة هیأت نمایندگان
10ـ دبیرخانه
16ـ دبیرخانه مسؤول عملکرد روزانة کنسرسیوم و متشکل از مدیر اجرائی، خزانه‌دار و سایر اعضاء دبیرخانه‌ای است. تعداد اعضاء دبیرخانه ممکن است متفاوت باشد و به میزان فعالیتهای کنسرسیوم بستگی خواهد داشت.
17ـ دبیـرخانه از جمله گـزارشهای زیـر را برای جلسـات کمـیتة راهبـری آماده می‌کند:
الف ـ تهیه برنامه کاری سالانه برای فعالیتهای علمی و اجرائی کنسرسیوم؛
ب ـ تهیه گزارش مالی و بودجه سالانه کنسرسیوم؛
پ ـ تهیه گزارش سالانه فعالیتهای علمی و اجرائی کنسرسیوم؛
ت ـ انتشار نتایج مطالعات زمین‌لغزش که توسط کنسرسیوم یا از طریق آن انجام شده است.
11ـ مجمع عمومی
18ـ به منظور گزارش و انتشار فعالیتها و دستاوردهای کنسرسیوم، باید مجمع عمومی هر سه‌سال یکبار با دعوت از اعضاء، اعضاء وابسته و حامیان کنسرسیوم، اعضاء منفرد درون سازمانهای مزبور و تمام سطوح سازمانهای همکار و پژوهشگران، مهندسان و مجریان منفرد تشکیل جلسه دهد. مجمع عمومی گزارشهای مربوط به فعالیتهای کنسرسیوم را دریافت می‌کند و یک جلسه بحث و تبادل نظر را برای مباحثة آزاد و ابتکارات جدید کلیه شرکت‌کنندگان فراهم می‌سازد.
19ـ محافل علمی و کارگاههای میدانی باید سالانه یا در صورت اقتضاء، در داخل یا بین مجامع عمومی سازماندهی شود تا پیشرفتهای علمی و فنی انجام‌شده از طریق فعالیتهای کنسرسیوم را ارائه نماید و پیشنهادها و ابتکارات علمی جدید را منتشر نماید.
12ـ مقامها
20ـ مقامهای کنسرسیوم شامل رئیس، معاونان، مدیر اجرائی، خزانه‌دار و رئیس سابق می‌باشد. آنها باید در صورت لزوم، با یکدیگر ملاقات و ارتباط داشته باشند.
الف ـ رئیس کنسرسیوم، ریاست تمام جلسات مجمع عمومی، هیأت نمایندگان و کمیتة راهبری را بر عهده دارد و سایر وظایف محوله توسط هیأت نمایندگان را انجام می‌دهد و اختیارات تفویض شده از سوی آن را اعمال می‌نماید؛
ب ـ معاونان به رئیس کمک می‌نمایند و در غیاب او، ریاست جلسات را به عهده می‌گیرند و اختیارات رئیس را به جای وی اعمال می‌کنند؛
پ ـ مدیر اجرائی جز در صورتی‌که هیأت نمایندگان به گونه دیگری مقرر کرده باشد، مقام ارشد اجرائی کنسرسیوم می‌باشد و قراردادها و موافقت‌نامه‌ها را با طرفهای خارجی به نمایندگی از طرف کنسرسیوم اجراء می‌نماید. مدیر اجرائی با تصویب کار¬گروه راهبری می‌تواند منشی‌ها، کارگرو‌هها یا کارگروههایی را برای کمک در اجرای فعالیتهای کنسرسیوم منصوب کند؛
ت ـ خزانه‌دار طبق مقررات مالی پیشنهادی و مصوب هیأت نمایندگان که در آیین‌نامه‌ها درج می‌گردد، مسؤولیت جمع‌آوری و دریافت حق عضویتها و اعتبارات کنسرسیوم را بر عهده دارد. صورت حسابهای کنسرسیوم باید در پایان هر سال تقویمی تهیه و پس از حسابرسی توسط دو نفر حسابرس مجاز منصوب‌شده به وسیلة هیأت نمایندگان، توسط خزانه‌دار به هیأت نمایندگان تقدیم گردد؛
ث ـ انتخابات و دوران مسؤولیت
رئیس و معاونان باید توسط هیأت نمایندگان، طبق آیین‌نامه‌ها انتخاب شوند و به مدت سه‌سال، از آغاز آخرین جلسه عادی هیأت نمایندگان که در آن جلسه انتخاب شده‌اند، مسؤولیت را به عهده گیرند. رئیس و معاونان ممکن است مجدداً انتخاب شوند، اما نمی‌توانند همان مسؤولیت را بیش از دو دورة متوالی عهده‌دار گردند.
مدیر اجرائی و خزانه‌دار، هر کدام توسط رئیس و معاونان پیشنهاد و به وسیلة هیأت نـمایندگان تأیید می‌شوند. آنها باید به مدت سـه ‌سال تقویمی از اول ژانویه (یازده دی‌ماه) سال بعد از جلسة هیأت نمایندگان که ایشان منصوب شده‌اند، این مسؤولیت را به عهده گیرند. مدیر اجرائی و خزانه‌دار نمی‌توانند بیش از سه دورة متوالی مجدداً انتخاب شوند.
13ـ منابع مالی
21ـ وجوه مورد نیاز کنسرسیوم از منابع زیر تأمین می‌گردد:
الف ـ حق عضویت اعضاء ؛
ب ـ مشارکتهای سازمانهای حامی خاص؛
پ ـ حق عضویت از اعضاء وابسته؛
ت ـ کمکهای مالی حامیان؛
ث ـ سایر کمکهای مالی بلاعوض، هدایا و حمایتهای مالی؛ و
ج ـ وجوه موردنیاز پروژه‌های تحقیقاتی و بررسی کاهش خطر زمین‌لغزش که توسط اشخاص ثالث درخواست و توسط کنسرسیوم پذیرفته شده است.
14ـ حق عضویت
22ـ حق عضویت سالانة اعضاء، اعضاء وابسته و حامیان توسط هیأت نمایندگان مشخص می‌شود.
15ـ خاتمه عضویت
23ـ اطلاعیه خاتمه عضویت باید حداقل یک‌سال قبل، به خزانه‌دار ارائه شود.
16ـ تغییر و اصلاح اساسنامه
24ـ تغییر اساسنامه نیازمند تصویب توسط حدنصاب هیأت نمایندگان با حداقل دوسوم اکثریت آراء أخذ شده است.
25ـ تغییر آیین‌نامه‌ها نیازمند تصویب توسط حدنصاب هیأت نمایندگان با اکثریت نسبی آراء أخذ شده است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره درجلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و نهم شهریور‌ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 6/7/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
19407
تاریخ تصویب :
1390/6/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :