جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص ادغام روستاهای پیربازار، رجاکل، راسته‌کنار، سوخته لوله، سیاهرود کنار، شمسه بیجار، گالش گاچه و گراکه شهرستان رشت در استان شماره151193/ت46596ک
گیلان
وزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 27/6/1390 بنا به پیشنهاد شماره 14188/42/4/1 مورخ 5/2/1390 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
روستاهای پیربازار، رجاکل، راسته کنار، سوخته لوله، سیاهرود کنار، شمسه بیجار، گالش گاچه و گراکه از توابع دهستان پیربازار بخش مرکزی شهرستان رشت در استان گیلان با هم ادغام و به عنوان روستای پیربازار شناخته می‌شود.
این تصـویب‌نامه در تاریخ 28/7/1390 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19413
تاریخ تصویب :
1390/7/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :