جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه‌های شماره 107893/ت46684هـ مورخ 25/5/1390 و شماره 131956/ت47098ک مورخ 3/7/1390 شماره156137/ت47098هـوزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/8/1390 بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در بند (1) تصویب‌نامه شماره 107893/ت46684هـ مورخ 25/5/1390 موضوع نحوه انتشار اوراق مشارکت مقرر در قانون بودجه سال 1390 کل کشور، پس از عبارت « تضمین می‌گردد» و در پایان ماده (15) آیین‌نامه تأمین مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا موضوع تصویب‌نامه شماره 131956/ت47098ک مورخ 3/7/1390 عبارت « و در صورت عدم پیش‌بینی رقم یاد شده در بودجه سنواتی، به عنوان بدهی دولت به بانکها تلقی می‌شود» اضافه می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19419
تاریخ تصویب :
1390/8/1
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :