جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.

قانون عضویت دولت جمهوری‌اسلامی ‌ایران در کانون بین‌المللی منتقدان تئاتر شماره48887/159جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 76630/39719 مورخ 15/5/1387 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کانون بین‌المللی منتقدان تئاتر که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 17/7/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 156491 15/8/1390
نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
« قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کانون بین‌المللی منتقدان تئاتر» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27/7/1390 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 48887/159 مورخ 7/8/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.


رئیس‌جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون عضویت دولت جمهوری‌اسلامی ‌ایران
در کانون بین‌المللی منتقدان تئاتر

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در « کانون بین‌المللی منتقدان تئاتر» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق‌عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت بر عهده دولت است.
تبصره ـ در اجرای اساسنامه ضمیمه این قانون رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

اساسنامه کانون بین‌المللی منتقدان تئاتر
مصوب مجمع عمومی مونته ویدیو (21 مارس 1994 برابر با 1/1/1373)،
اصلاح شده در بخارست (5 نوامبر 2003 برابر با 14/8/1382) و تورین
(10 مارس 2006 برابر با 19/12/1384)

ماده 1ـ هویت و اهداف کانون
کانون بین‌المللی منتقدان تئاتر، سازمانی غیردولتی و برخوردار از امتیازات دستورالعمل یونسکو می‌باشد.
2ـ هدف کانون، گرد هم آوردن منتقدان تئاتر به منظور ارتقاء همکاریهای بین‌المللی است.
3ـ اهداف اصلی آن، پرورش نقد تئاتر به عنوان یک « رشته»، سهیم شدن در رشد و پیشرفت بنیانهای روش‌شناختی نقد، حفظ منافع حرفه‌ای و اخلاقی منتقدان تئاتر و ترغیب حقوق مشترک تمام اعضاء آن و کمک به آگاهی و درک متقابل فرهنگها از طریق تشویق مبادلات و گردهمایی‌های بین‌المللی در زمینه تئاتر به¬طور کلی، می‌باشد.
4ـ کانون، می‌تواند با هر مجموعه دیگری که اساساً همان اهداف را دنبال می‌کند همکاری نماید.
5 ـ کانون برای مدت نامحدودی تأسیس شده است و مقر آن در شهر پاریس می‌باشد. دفاتر اداری آن توسط ریاست و دبیرکل معین می‌گردند.
6ـ زبانهای رسمی کانون، انگلیسی و فرانسوی هستند.
ماده 2ـ عضویت
کانون از « کانونهای عضو» (و اعضاء آنها)، « اعضاء منفرد»، « اعضاء افتخاری» و « اعضاء پشتیبان» تشکیل می‌شود.
2ـ « کانونهای عضو» همان کانونهای ملی یا منطقه‌ای منتقدان تئاتر هستند. یک « کانون عضو» برای این که واجد شرایط تلقی شود باید حداقل ده عضو ـ یا پنج عضو در مورد کشوری که جمعیت آن کمتر از یک میلیون نفر است ـ داشته باشد. کانونهای عضو، دارای مقررات خود طبق قوانین و رسوم کشور یا منطقه خویش می‌باشند به شرط این‌که آن مقررات منطبق با این اساسنامه باشد.
الف ـ یک کانون ملی، یا کانون به رسمیت شناخته شده منتقدان تئاتر یک کشور است یا مجموعه منتقدان تئاتر، نظریه‌پردازان و محققان هستند که در یک کانون ملی منتقدان چند رشته گرد هم آمده‌اند. اگر کشوری دارای دو یا چند کانون منتقدان تئاتر متمایز یا رقیب باشد که همگی مایل به پیوستن به کانون بین‌المللی باشند، باید درخواست مشترکی را به کانون بین‌المللی ارائه دهند و کانون بین‌المللی با آنها به عنوان کانون ملی غیررسمی رفتار خواهد کرد. کانونهایی که معتقدند کانونی که قبلاً به عنوان کانون ملی پذیرفته شده است، نماینده آنان نیست، می‌توانند درخواست اصلاح و تصحیح بدهند. هر کانون ملی که به عضویت پذیرفته شود، یک « بخش ملی» کانون بین‌المللی قلمداد می‌گردد.
ب ـ یک کانون منطقه‌ای، از منتقدان تئاتر دو یا چند کشور که دارای کانونهای ملی نیستند تشکیل می‌گردد. هر کشوری که حداقل ده منتقد تئاتر ـ یا پنج نفر در مورد کشوری که جمعیت آن کمتر از یک میلیون نفر است ـ داشته باشد، باید به جای این که بخشی از کانون منطقه‌ای باشد، کانون ملی خود را تشکیل دهد.

الف ـ افرادی که تبعه کشورهایی هستند که دارای کانون ملی نیستند، می‌توانند « عضو منفرد» محسوب شوند. نامزدهای این نوع عضویت باید اثبات کنند که به طور مداوم در یکی از زمینه‌های زیر فعال بوده‌اند:
ـ نشریات روزانه یا ادواری، رادیو یا تلویزیون، حداقل برای مدت سه سال به عنوان منتقد تئاتر
ـ انتشار آثار تاریخی، زیبایی‌شناختی، جامعه شناختی یا انتقادی در زمینه تئاتر
ب ـ کانون بنا به صلاحدید خود می‌تواند اعضاء سازمانهای بین‌المللی تئاتر را به عنوان عضو وابسته بپذیرد. عضویت آنها بر اساس همان معیارهای اعضاء وابسته، تصویب خواهد شد و دارای همان حقوق، به‌جز داشتن کارت خبرنگاری کانون بین‌المللی خواهند بود.
4ـ کارگروه اجرائی باید همه کانونهای عضو جدید و اعضاء منفرد را تأیید کند. هر کانون عضو یا عضو منفرد باید حق عضویت سالانه‌ای را که توسط مجمع عمومی تعیین می‌شود بپردازد. عضویت کانونهای عضو یا اعضاء منفرد در صورت استعفاء، عدم پرداخت حق عضویت یا اخراج به دلایل جدی که توسط رأی اکثریت مجمع عمومی تصمیم‌گیری می‌شود باطل می‌گردد.
5 ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی که از کانون بین‌المللی حمایت مالی می‌کنند، « اعضاء پشتیبان» آن به شمار می‌آیند و توسط مجمع عمومی انتخاب می‌گردند.
6 ـ اشخاص برجسته که به کانون بین‌المللی در سطح بین‌المللی یاری دهند یا در خدمت به تئاتر، شهرت داشته باشند می‌توانند « اعضاء افتخاری» کانون به شمار آیند و توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند. همچنین، به پیشنهاد کارگروه اجرائی، مجمع عمومی می‌تواند در صورت تمایل به اعضاء خود عنوانهای افتخاری اعطاء کند.
ماده 3ـ مجمع عمومی
مجمع عمومی از نمایندگان کانونهای عضو تشکیل می‌گردد. هر کانون عضو، حداکثر دو نمــاینده دارد (به غیر از کانون عضوی که برای کارگروه اجرائی انتخاب گردیده است و یک نماینده دیگر هم دارد). انتخاب نماینده به عهده هر کانون عضو است. حداقل یک نماینده از یک دوم تعداد کانونهای عضو دارای صلاحیت باید برای رسیدن به حد نصاب، حضور داشته باشند. مسؤولان و مقامهای افتخاری کانون بین‌المللی، نمایندگان منفردی محسوب می‌شوند که حق رأی ندارند. اعضاء منفرد، اعضاء افتخاری، اعضاء پشتیبان و اعضاء غیر نماینده از کانونهای عضو می‌توانند در مجمع عمومی شرکت کنند اما حق رأی ندارند.
مجمع عمومی هر دو سال یک بار در تاریخ و مکانی که توسط کارگروه اجرائی تعیین می‌گردد، تشکیل می‌شود. به درخواست اکثریت کانونهای عضو، مجمع عمومی می‌تواند تشکیل جلسه فوق‌العاده دهد. یک اطلاعیه حداقل دو ماهه برای دعوت به مجمع عمومی لازم است.
مجمع عمومی، رئیس و دبیرکل و نیز ده کانون عضو را برای عضویت در کارگروه اجرائی برمی‌گزیند. رئیس و دبیرکل باید اعضاء کانونهای عضو باشند.کانون عضوی که رئیس از آن برگزیده می‌شود نباید عضو کارگروه اجرائی باشد.
4ـ رئیس، دبیرکل و خزانه‌دار کل، گزارشهای‌خود را درباره وضعیت‌کلی، اداره و مدیریت مالی کانون بین‌المللی به مجمع عمومی ارائه می‌نمایند. همچنین، حسابرسان، باید گزارشهای خود را به مجمع ارائه کنند. مجمع، گزارشهای مالی دوره گذشته را تأیید و بودجه پیش‌بینی شده برای دوره بعد را تصویب می‌کند، حسابرسان، را تعیین می‌نماید، اعضاء افتخاری و اعضاء پشتیبان را منصوب می‌کند و تمامی موضوعات مطرح شده توسط کارگروه اجرائی را مورد بحث قرار می‌دهد. دستور جلسه نیز باید دو ماه قبل از هر مجمع عمومی به کانونهای عضو ارائه شود.
5 ـ فقط نمایندگان کانونهای عضوی که حق عضویت خود را پرداخته‌اند می‌توانند در رأی‌گیری‌ها شرکت کنند. هر کانون عضو فقط حق یک رأی را دارد. موضوعات توسط اکثریت مطلق آراء أخذ شده مورد تصمیم‌گیری قرار می‌گیرند. اکثریت نسبی، تنها پس از سه بار رأی‌گیری قابل قبول است. انتخابات به صورت رأی‌گیری مخفی صورت می‌گیرد. هر‌گونه اصلاح این اساسنامه مستلزم رأی دو سوم مجمع عمومی در یک جلسه فوق‌العاده است.
6 ـ زبانهای رسمی مجمع عمومی، انگلیسی، فرانسوی و زبان کشور میزبان است.
ماده 4ـ کارگروه اجرائی و مسؤولان
کانون بین‌المللی، توسط کارگروه اجرائی متشکل از ده کانون عضو منتخب مجمع عمومی، اداره می‌گردد. هر کانون عضو، ‌می‌تواند نماینده‌ای را طبق قواعد داخلی خود برای کارگروه اجرائی انتخاب کند. گرچه، ثبات حضور نمایندگان، مهم تلقی می‌گردد، به هنگام ضرورت، جانشینی باید فرستاده شود تا کرسی عضو مربوط را پر کند. مسؤولان افتخاری کانون بین‌المللی، مجاز به حضور در جلسات کارگروه اجرائی هستند اما حق رأی ندارند.
الف ـ کانونهای عضو نمی‌توانند برای عضویت کارگروه اجرائی انتخاب شوند مگر این‌که از زمان مجمع عمومی قبلی، عضو کانون بین‌المللی بوده باشند. اگر چنین تلقی شود که کانون عضوی، از وظایف خود را در کارگروه اجرائی اعراض کرده است یا ناتوانی خود را برای خدمت در کارگروه اجرائی اعلام دارد یا کانون بین‌‌المللی را ترک کند، کارگروه اجرائی می‌تواند کانون عضو دیگری را با توجه به آراء مجمع عمومی قبلی، برای جایگزینی آن انتخاب نماید.
ب ـ کارگروه اجرائی به تمامی موضوعات مربوط به سازماندهی، مدیریت و اداره کانون بین‌المللی می‌پردازد و اجازه پذیرش کانونهای عضو و اعضاء منفرد را دارد و می‌تواند هر فردی را که صلاح بداند برای کمک برگزیند.
پ ـ کارگروه اجرائی حداقل، هر سال دوبار، و نیز هرگاه رئیس جلسه را برگزار نماید یا بنا به درخواست نیمی از اعضاء خود، تشکیل جلسه می‌دهد.
ت ـ رأی وکالتی در جلسات کارگروه اجرائی مجاز نیست. حضور نیمی از اعضاء آن، حد نصاب را تشکیل می‌دهد. تصمیم‌گیریها توسط اکثریت مطلق آراء أخذ شده انجام می‌پذیرد و رئیس کانون بین‌المللی فقط به منظور گره‌گشایی رأی می‌دهد.
ث ـ کارگروه اجرائی، نائب رئیسان کانون بین‌المللی را از میان اعضاء خود برمی‌گزیند. همچنین، خزانه‌دار کل و معاونین دبیرکل و خزانه‌دار کل و دیگر مأموران، دستیاران یا همکاران را به صلاحدید انتخاب می‌کند، و تمامی آنها می‌توانند در جلسات کارگروه اجرائی شرکت کنند اما حق رأی ندارند.
2ـ رئیس، توسط مجمع عمومی انتخاب می‌گردد و حداکثر برای دو دوره دیگر نیز می‌تواند مجدداً انتخاب شود. او نماینده کانون بین‌المللی در همه موضوعات حقوقی و مدنی خواهد بود، و برگزاری و ریاست جلسات مجمع عمومی و کارگروه اجرائی به عهده او است. او می‌تواند یکی از معاونین خود را به طور موقت برای رسیدگی به مسؤولیت‌های خود تعیین کند. رئیس مسؤولیت هزینه‌های کانون بین‌المللی را بر عهده دارد.
الف ـ اگر رئیس قادر به انجام وظایف خود نباشد، دبیرکل می‌تواند تا جلسه بعدی کارگروه اجرائی جایگزین وی شود. پس از اثبات عدم توانایی رئیس توسط تأیید دو سوم آراء در جلسه مزبور، کارگروه اجرائی، یکی از معاونین وی را تا مجمع عمومی بعدی به ریاست انتخاب می‌کند.
3ـ دبیرکل، توسط مجمـع عمومی انتخاب می‌گردد. او تصمیم‌گیریهای مجمع عمومی و کارگروه اجرائی را اجراء می‌نماید و هر بار به مجمع عمومی درباره امور جاری کانون بین‌المللی گزارشی را ارائه می‌کند. در صورت لزوم، وی در موضوعات حقوقی و مدنی، جایگزین ریاست خواهد شد. او صورتجلسات مجمع عمومی و کارگروه اجرائی را نگهداری می‌نماید و برای تأیید به کارگروه اجرائی ارائه می‌نماید و طبق دستور، آنها را توزیع می‌کند.
الف ـ اگر دبیرکل قادر به انجام وظایف خود نباشد، با رأی کارگروه اجرائی تا مجمع عمومی بعدی، جایگزینی برای وی تعیین می‌گردد.
4ـ خزانه‌دار کل توسط کارگروه اجرائی انتخاب می‌گردد. او داراییهای مالی کانون بین‌المللی را سرپرستی می‌کند و حسابها و سوابق مربوط را حفظ و نگهداری می‌نماید. او در هر مجمع عمومی، گزارش مالی دوره گذشته و بودجه پیش‌بینی شده برای دوره آینده را ارائه می‌کند. ممکن است مأموران دیگری که کارگروه اجرائی تعیین می‌کند او را یاری دهند.
5 ـ حسابهای مالی کانون بین‌المللی توسط دو حسابرس که مجمع عمومی آنها را بر‌می‌گزیند و امکان انتخاب مجدد آنها وجود دارد، مورد بررسی قرار می‌گیرد. حسابرسان، دفاتر و اسناد توجیهی دیگر را وارسی نموده و گزارش خود را به همراه هرگونه پیشنهادی که منافع کانون بین‌المللی را بهتر تأمین نماید به مجمع عمومی ارائه می‌کنند.
6 ـ هیأت مدیره کارگروه اجرائی از رئیس، دبیرکل، خزانه‌دار کل و معاونان آنها تشکیل می‌شود. هرگاه رئیس یا دبیرکل صلاح بدانند، این هیأت تشکیل جلسه می‌دهد یا شور خواهد کرد. هیأت مدیره، در فواصل جلسات کارگروه اجرائی، کانون بین‌المللی را اداره می‌کند.
7ـ مسؤولان و اعضاء کارگروه اجرائی بابت خدمات خود، هیچ‌گونه دستمزدی را از کانون بین‌المللی دریافت نمی‌کنند.
ماده 5 ـ فعالیتها
کانون بین‌المللی هر دو سال یک بار مجمع عمومی را برگزار می‌کند.
کانون بین‌المللی می‌تواند مسؤولیت هرگونه کنگره، محفل علمی، همایش، پروژه تحقیقاتی، انتشارات یا هر فعالیت دیگری با هدف مطالعه یا تحقیق در مورد یک موضوع یا توسعه درک مربوط به نقد تئاتر و تئاتر به طور کل را بر عهده بگیرد.
ماده 6 ـ منابع مالی
منابع مالی کانون بین‌المللی متشکل از موارد زیر است:
1ـ حق عضویتها که مستقیماً به خزانه‌دار کل پرداخت می‌شود. این مبالغ توسط مجمع عمومی تعیین می‌شود مگر این‌که کارگروه اجرائی در شرایط غیرعادی مانند ترکیب چند کانون به صورت یک کانون ملی غیررسمی، آن را تعدیل کند (البته شرایط غیرعادی به این مورد محدود نمی‌شود).
2ـ هرگونه وجهی که از طریق فعالیتهای ویژه کانون بین‌المللی فراهم شود. این فعالیتها باید توسط رئیس که مسؤولیت آنها را در قبال کارگروه اجرائی بر عهده می‌گیرد، تأیید شود.
3ـ یارانه‌ها، به شرط تأیید کارگروه اجرائی، که مسؤولان منتخب در مورد آنها پاسخگو می‌باشند.
ماده 7ـ اختیارات تفویض نشده
جزئیات مدیریت و تمامی موضوعاتی که در این اساسنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در حوزه مسؤولیت کارگروه اجرائی قرار دارد.
ماده 8 ـ اساسنامه
1ـ این اساسنامه به محض تصویب با رأی دو سوم مجمع عمومی، لازم‌الاجراء خواهد شد.
2ـ این اساسنامه می‌تواند از طریق طرح پیشنهادی از سوی مجمع عمومی یا کارگروه اجرائی که دو ماه قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی بین کانونهای عضو توزیع شده است و توسط دو سوم آراء جلسه فوق‌العاده مجمع عمومی تشکیل شده به همین منظور تصویب گردیده، اصلاح گردد.
ماده 9ـ انحلال کانون بین‌المللی
انحلال کانون بین‌المللی توسط رأی سه چهارم کانونهای عضو انجام می‌پذیرد. هرگونه وجوه باقی‌مانده طبق شرایط اولیه اهداء، توزیع می‌شود و داراییهای باقی‌مانده به یونسکو اعطاء خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن اساسنامه شامل
نه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 27/7/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
19425
تاریخ تصویب :
1390/7/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
ریاست جمهوری
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
موضوع :