جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه تعرفه‌ای حمل و نقل بار با راه‌آهن اروپا ـ آسیا شماره47296/205جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه‌ شماره 74306/39719 مورخ 13/5/1387 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه تعرفه‌ای حمل و نقل بار با راه‌آهن اروپا ـ آسیا که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز چهار‌‌شنبه مورخ 6/7/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره 153104 15/8/1390
نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت راه و شهرسازی
« قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه تعرفه‌ای حمل و نقل بار با راه‌آهن اروپا ـ آسیا» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/7/1390 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 47296/205 مورخ 1/8/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.


رئیس‌جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران
در اتحادیه تعرفه‌ای حمل و نقل بار با راه‌آهن اروپا ـ آسیا


ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در « اتحادیه تعرفه‌ای حمل و نقل بار با راه‌آهن اروپا ـ آسیا» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت بر عهده دولت است.
تبصره ـ در اجرای اساسنامه ضمیمه این قانون رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی‌است.

اساسنامه
اتحادیه تعرفه‌ای حمل و نقل بار با راه‌آهن اروپا ـ آسیا


ماده 1ـ اعضاء اتحادیه تعرفه‌ای
1ـ شرکتهای ریلی زیر که از این پس « شرکتهای ریلی عضو» خوانده می‌شوند به ترتیب حروف الفبای علامت اختصاری آنها، اتحادیه تعرفه‌ای اروپا ـ آسیا (ت.ای.آ) (یو.آی.سی) شماره 929100 (اتحادیه) برای حمل و نقل بار در شبکه ریلی را براساس شرایط مندرج در این اساسنامه تشکیل می‌دهند:
1ـ راه‌آهن دولت بلغارستان
2ـ راه‌آهن مقدونیه
3ـ راه‌آهن حجاز
4ـ شرکت ملی حمل و نقل ریلی بار
5ـ راه‌آهن سوریه
6ـ راه‌آهن یونان
7ـ راه‌آهن آلبانی
8ـ راه‌آهن عراق
9ـ راه‌آهن صربستان
10ـ راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران
11ـ بهره‌برداری راه‌آهن دولت جمهوری ترکیه
12ـ راه‌آهن جمهوری صربستان ـ مونته نگرو
13ـ راه‌آهن فدراسیون بوسنی ـ هرزگوین.
2ـ امکان عضویت برای سایر شرکتهای ریلی در اتحادیه وجود دارد مشروط بر آن که شرکتهای ریلی مزبور، مقررات این اساسنامه و تعرفه اتحادیه حمل‌ونقل بار با راه‌آهن اروپاـ آسیا (ت.ای.آ) شماره929100 را بپذیرند.
ماده 2ـ اهداف اتحادیه
ارتقاء همکاری بین اعضاء اتحادیه در خصوص حمل و نقل بار در راستای اهداف زیر، مدنظر این اتحادیه می‌باشد:
ـ توسعه عبور و مرور ریلی بین کشورهای عضو و گذر (ترانزیت) ریلی توسط این کشورها؛
ـ رویارویی رقابتی با سایر شیوه‌های حمل و نقلی و کسب سهام جدیدی از بازار حمل و نقل؛
ـ بهبود کیفیت حمل و نقل بار در راه‌آهن؛
ـ اعمال سیاست تجاری مدرن و منعطف، قابل فهم و قابل قبول برای مشتریان و شرکتهای ریلی عضو.
ماده 3ـ چهارچوب حقوق عمومی
1ـ حقوق حمل و نقل قابل اجراء در حمل و نقلهای مزبور، مقررات کوتیف 1999میلادی (1378هجری‌شمسی) و اسناد اجرایی کارگروه بین المللی حمل و نقل ریلی (سی.آی.تی) می‌باشد.
2ـ حمل و نقل‌ها از مبدأ یا به مقصد کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و بعد از آن، با ارسال مجدد انجام می¬گیرد و تغییر حقوق حمل‌ونقل (اس.ام.جی.اس/کوتیف) و بالعکس در ایستگاههای مرزی مربوط بلغارستان، ایران و ترکیه انجام می‌پذیرد. در نقاط مرزی راه‌آهن رومانی با راه‌آهنهای مولداوی و اکراین، مقررات مشترک پیش‌بینی شده در موافقتنامه‌های دوجانبه اجرائی بین رومانی و این سازمانهای ریلی اعمال می‌شود.
3ـ ارتباطات بین شرکتهای ریلی عضو از طریق مقررات کوتیف 1999 میلادی (1378 هجری‌شمسی)، دستورالعملهای کارگروه بین¬المللی حمل و نقل ریلی (سی.آی.تی) و فیشهای اتحادیه بین المللی راه آهنها (یو.آی.سی) تنظیم می‌گردد.
ماده 4ـ مدیریت اتحادیه
1ـ مدیریت و هماهنگی امور اتحادیه بر عهده شرکت ریلی سرپرست است.
2ـ شرکتهای عضو به نوبت و به ترتیب حروف الفبایی علامت اختصاری آنها بر اساس الفبای لاتین برای دوره‌ای سه ساله، سرپرستی اتحادیه را بر عهده می‌گیرند. امکان تمدید حکم سرپرستی یک شرکت ریلی به شرط توافق کلیه شرکتهای ریلی عضو، وجود دارد.
3ـ زبان فرانسوی، زبان کاری اتحادیه بوده و مکاتبات مربوط به تعرفه(ت.ای.آ) به این زبان خواهد بود. اجلاسها نیز به زبان فرانسوی برگزار خواهد شد.
4ـ شرکت ریلی سرپرست، وظایف زیر را بر عهده دارد:
الف ـ برگزاری اجلاسهای گروههای کاری و کنفرانسهای سالیانه اتحادیه و ریاست آنها
ب ـ نظارت بر نگارش و توزیع صورتجلسات به تمامی شرکتهای ریلی عضو اتحادیه
پ ـ تدوین و توزیع اصلاحیه‌های تعرفه‌ای
ت ـ دریافت و بررسی تقاضاهای مربوط به اصلاح تعرفه (ت.ای.آ) و پیگیری روند همسویی تدریجی در جنبه‌های مختلف
ث ـ تهیه و تدوین تعرفه (ت.ای.آ) و انتشار آن به زبان فرانسوی و به شکل دوزبانه (زبان ملی و زبان فرانسوی) و ارسال آن از طریق رایانامه (ایمیل) به شرکتهای ریلی عضو
ج ـ تهیه و تدوین گزارش فعالیت اتحادیه و ارائه آن در اجلاس سالیانه
چ ـ نمایندگی اتحادیه در مذاکرات یا اجلاسهای دیگری که با سایر شرکتهای ریلی یا اتحادیه‌ها برگزار می¬شود.
ماده 5 ـ ارکان اتحادیه
1ـ گروه کاری
الف ـ گروه کاری، طبق مقررات، متشکل از کارشناسان شرکتهای ریلی عضو بوده و اساساً دو بار در سال به نوبت و به ترتیب حروف الفبای علامت اختصاری شرکتهای ریلی در کشورهای عضو برگزار می‌گردد.
ب ـ اجلاسهای گروه کاری اصولاً با شرکت یا با نمایندگی اکثریت ساده اعضاء (نصف +1) برگزار می‌شود. چنانچه این اکثریت به حدنصاب نرسد، اجلاس می‌تواند برگزار شود و شرکت‌کنندگان منحصراً می‌توانند پیشنهادها و تصمیمهایی را که طبق مفاد بند (5) این ماده تصویب خواهند شد، مکتوب نمایند.
پ ـ گروه کاری وظایف زیر را بر عهده دارد:
ـ تحلیل پیشنهادهای شرکتهای ریلی عضو درخصوص اصلاح اساسنامه و تعرفه اتحادیه
ـ تهیه تغییرات قابل انجام در اساسنامه و در تعرفه اتحادیه و تصمیمهای قابل ارائه به اجلاس سالیانه کمیسیون اداری
ـ درج اصلاحات تعرفه‌ای قابل اجراء در تعرفه اتحادیه تا زمان برگزاری اجلاس سالیانه کمیسیون اداری
2ـ کمیسیون اداری
الف ـ کمیسیون اداری اتحادیه طبق مقررات، متشکل از مدیران صلاحیتدار راه‌آهنهای عضو بوده و اجلاس سالیانه خود را به‌طور منظم پس از اجلاس گروه کاری تعرفه برگزار می‌نماید. این کمیسیون وظیفه تحلیل و تصویب تغییرات پیشنهادی گروه کاری را که باید در اساسنامه و تعرفه اتحادیه آورده شوند و نیز اتخاذ تصمیمهای لازم را برعهده دارد.
ب ـ اجلاسهای سالیانه کمیسیون اداری اصولاً به نوبت و به ترتیب حروف الفبایی علامت اختصاری شرکت ریلی در کشورهای عضو برگزار می‌شود.
پ ـ شرکت ریلی سرپرست یا یکی از شرکتهای ریلی عضو، با ارسال درخواستی به شرکت ریلی سرپرست می‌توانند اجلاس فوق‌العاده کمیسیون اداری را برگزار نمایند.
ت ـ اجلاسهای کمیسیون اداری اصولاً با شرکت یا با نمایندگی دوسوم شرکتهای ریلی برگزار می‌شود. چنانچه این اکثریت به حد نصاب نرسد، اجلاس برگزار خواهدشد و برگزارکنندگان تنها پیشنهادهای مربوط به تصمیمهایی را که براساس مفاد بند (5) این ماده تصویب خواهند شد، مکتوب می‌نمایند.
3ـ شرکتهای ریلی عضو ملزم به شرکت در امور اجلاس اتحادیه می‌باشند. چنانچه یک شرکت ریلی عضو نتواند در امور فوق شرکت نماید باید در اسرع وقت شرکت ریلی سرپرست را مطلع نماید. یک شرکت ریلی دیگر عضو می‌تواند به شرط موافقت و ارائه اجازه‌نامه کتبی به شرکت ریلی سرپرست، به نمایندگی از طرف شرکت ریلی عضو دیگر در اجلاس شرکت نماید. هر شرکت ریلی حاضر در اجلاس یا نماینده شرکت ریلی دیگر، از حق دادن یک رأی برخوردار می‌باشد. یک شرکت ریلی می‌تواند نمایندگی دو شرکت ریلی دیگر عضو را داشته باشد.
4ـ شرکت ریلی سرپرست، دعوتنامه و دستور جلسه موقت اجلاسهای گروه‌کاری یا کمیسیون اداری را حداقل سی روز قبل از تاریخ پیشنهادی اجلاس ارسال می‌نماید. شرکتهای ریلی می‌توانند پیشنهادهای خود را در مورد موضوعات قابل بحث در اجلاس، حداقل پانزده روز قبل از تاریخ اجلاس به شرکت ریلی سرپرست و سایر شرکتهای ریلی عضو ارسال نمایند. دستور جلسه پس از آغار کار اجلاس مربوط به عنوان دستور کار نهائی مصوب محسوب خواهد شد.
5 ـ کلیه تصمیمها در:
ـ کمیسیون اداری بعد از أخذ رأی موافق دوسوم شرکتهای ریلی عضو، طی‌جلسه تصمیم¬گیری، تصویب می‌شوند. در صورت برگزاری اجلاس با شرکت و نمایندگی حداقل دوسوم شرکتهای ریلی عضو، شرکت‌ریلی سرپرست، پیشنهادهای شرکت‌کنندگان را به سایر اعضاء اتحادیه ارسال خواهد نمود و این اعضاء ملزم به ارسال رأی کتبی خود طی چهل روز هستند. پس از اتمام مهلت مزبور، پیشنهادهای مربوط از طرف شرکتهای ریلی عضو که رأی خود را اعلام نکرده‌اند، تلویحاً به عنوان پیشنهادهای تصویب‌شده، تلقی خواهند شد.
ـ در گروه کاری، با اکثریت ساده تصویب می‌شوند. در صورت برگزاری اجلاس با شرکت و نمایندگی حداقل شرکتهای ریلی عضو، شرکت ریلی سرپرست، پیشنهادهای شرکت‌کنندگان را به سایر اعضاء اتحادیه ارسال خواهد نمود و این اعضاء ملزم به ارسال رأی کتبی خود طی چهل روز می‌باشند. پس از اتمام این مهلت، پیشنهادهای مربوط از طرف شرکتهای ریلی عضو که رأی خود را اعلام نکرده‌اند، تلویحاً به عنوان پیشنهادهای تصویب‌شده، تلقی خواهند شد.
6ـ در صورت پیش آمدن وضعیت فوق‌العاده، شرکت ریلی سرپرست می‌تواند استثنائاً، پیشنهاد راه¬حل را بدون برگزاری اجلاس کمیسیون اداری به رأی بگذارد. شرکت ریلی سرپرست باید در نامه رسمی، مدت زمانی را برای پاسخگویی تعیین‌نماید. عدم پاسخگویی به منزله رأی مثبت می‌باشد.
7ـ کمیسیون اداری می‌تواند درصورتی که وضعیت فوق‌العاده‌ای پیش آید و به‌منظور تسهیل و توسعه حمل و نقل بین‌المللی ریلی بار از روند پیش‌بینی شده در اساسنامه عدول نماید.
8 ـ تصمیمهای اجلاسهای اتحادیه از تاریخ اتخاذ آن لازم‌الاجراء می‌گردند.
ماده 6 ـ تدوین تعرفه، مقررات پایه
1ـ شرکتهای ریلی عضو، تعرفه بین‌المللی حمل و نقل بار با راه‌آهن اروپا ـ آسیا (ت.ای.آ) ـ (یو.آی.سی) به شماره 00 9291 را تدوین می‌کنند.
2ـ ساختار و اصول (ت.ای.آ) بر پایه مقررات فیش (یو.آی.سی ـ211) بوده و از قواعد رقابت آزاد را پیروی می¬کند.
3ـ تعرفه و پیوستهای آن به زبان فرانسوی بوده و هر شرکت ریلی عضو ملزم به انتشار آن به زبان ملی خود می‌باشد. شرکت‌ریلی سرپرست، چاپ نسخه اصلی تعرفه را به زبان فرانسوی یا حداقل، چاپ دو زبانه (فرانسوی/ زبان ملی) را برعهده دارد تا نسخة اصلی در دسترس تمامی شرکتهای ریلی عضو قرار گیرد.
4ـ روندهای قانونی معتبر در هر کشور برای چاپ و انتشار تعرفه‌ها جهت اعمال آنها توسط هر شرکت ریلی عضو تداوم خواهد داشت و باید توسط سایر شرکتهای ریلی عضو اتحادیه نیز لحاظ گردند.
5 ـ تعرفه‌ها و پیوستهای آن به اتفاق آراء در اجلاس سالیانه یا اجلاسهای ویژه شرکتهای ریلی عضو تصویب می‌شوند.
6 ـ اصلاحات تعرفه و پیوستهای آن به صورت اصلاحیه اعلام می‌شود.
ماده 7ـ اصلاحات تعرفه‌ای
1ـ شرکتهای ریلی می‌توانند درخواست اصلاح مقررات تعرفه‌ای را طی سال، ارسال نمایند.
2ـ پیشنهاد یک شرکت ریلی عضو در خصوص اصلاح تعرفه به شرکت ریلی سرپرست اعلام خواهد شد و شرکت مزبور آن را پس از تجزیه و تحلیل، طی ده روز، به سایر شرکتهای ریلی عضو اتحادیه ارسال خواهد نمود. اصلاحات داده‌های شرکتهای ریلی دیگر، زمانی محقق می‌گردد که کلیه شرکتهای ریلی مورد نظر موافقت خود را اعلام نمایند. در این صورت پیشنهاد باید حداقل طی چهل و پنج روز پیش از تاریخ لازم¬الاجراء شدن آن، به شرکت ریلی سرپرست تسلیم شود تا بتوان موافقت شرکتهای ریلی مربوط را در اجلاس یا از طریق پست عادی، پست الکترونیک یا دورنگار کسب نمود.
3ـ شرکت ریلی سرپرست، اصلاحات و مکملهای مصوب را حداکثر پانزده روز قبل از لازم¬الاجراء شدن آنها منتشر می‌نماید.
4ـ فهرست هماهنگ کالاها (ان.اچ.ام) با اصلاحیه‌ای که توسط شرکت ریلی سرپرست بر پایه مقررات نهادهای صلاحیتدار (یو.آی.سی) تدوین می شود، اصلاح خواهد شد و بین شرکتهای ریلی عضو توزیع می‌شود.
5 ـ چنانچه اصلاح اشتباهات واضح، ضروری باشد، اصلاح مربوط پانزده روز بعد از تاریخ اعلام شده توسط شرکت ریلی مربوط قابل اجراء است.
ماده 8 ـ تسویه حساب
1ـ تسویه حساب و سایر موضوعات بلاتکلیف براساس فیش (یو.آی.سی 304) و موافقتنامه‌های ویژه بین شرکتهای ریلی عضو انجام می‌شود.
2ـ تسویه مطالبات و بدهیهای متقابل، ناشی از اجرای تعرفه‌ها، بر پایه موافقتنامه‌های پرداخت منعقده بین شرکتهای ریلی عضو انجام می‌شود.
ماده 9ـ الحاق اعضاء جدید به اتحادیه
1ـ سایر شرکتهای ریلی نیز می‌توانند به شرط پذیرش کلیه تعهدات این اساسنامه، به اتحادیه بپیوندند.
2ـ برای الحاق، شرکت ریلی باید درخواست کتبی خود را از طریق دورنگار، یا رایانامه (ایمیل) و متعاقباً نسخه اصلی آن را از طریق پست به شرکت ریلی سرپرست ارسال ‌نماید. این درخواست طی اولین اجلاس گروه کاری متعاقب ارائه درخواست، مورد مذاکره قرار خواهد گرفت.
3ـ تصمیم در مورد الحاق یک شرکت ریلی، در اجلاس سالیانه کمیسیون اداری
با اکثریت دوسوم آراء شرکتهای ریلی عضو اتخاذ خواهد شد و تصمیم مزبور پس از انتقال داده‌های تعرفه‌ای خاص آن شرکت به شرکت ریلی سرپرست لازم الاجراء خواهدشد.
4ـ تا زمان ارسال داده‌ها، شرکت ریلی که به اتحادیه پیوسته، به‌عنوان عضو ناظر محسوب می‌شود.
5 ـ ناظرین حق رأی‌ندارند و در ایجاد حد نصاب قانونی نیز به حساب نمی‌آیند.
6 ـ در صورتی که یک شرکت ریلی در اجلاس اتحادیه تعرفه‌ای اروپا ـ آسیا حداقل چهار بار پیاپی شرکت نکند، شرکت ریلی سرپرست باید کتباً و رسماً، تمایل شرکت ریلی مربوط برای ادامه عضویت در اتحادیه (ت.ای.آ) را مورد پرسش قرار دهد. درصورت عدم پاسخگویی، شرکت ریلی مربوط از عضو فعال به عضو ناظر تبدیل خواهد شد. به منظور عضویت مجدد، شرکت ریلی مربوط باید درخواست جدیدی را مبنی بر الحاق خود به اتحادیه ارسال نماید تا روند عادی عضویت وی انجام پذیرد.
ماده 10ـ انصراف از عضویت در اتحادیه
برای انصراف از عضویت در اتحادیه، عضو مربوط باید درخواست انصراف خود را کتباً حداقل سه ماه قبل به شرکت ریلی سرپرست اعلام نماید. این کناره‌‌گیری صرفاً در پایان سال اجراء خواهد شد و شرکت ریلی مربوط را از پرداخت بدهیهای ناشی از اعمال تعرفه معاف نخواهد نمود.
ماده 11ـ اختلافها
اختلافهای بین شرکتهای ریلی عضو اتحادیه براساس مقررات کوتیف 1999میلادی (1378 هجری شمسی) حل و فصل خواهد شد.
ماده 12ـ امین اسناد
هر شرکت ریلی عضو، نسخه‌ای از اساسنامه اتحادیه را در اختیار خواهد داشت. نسخه‌های اصلی اساسنامه و درخواست‌های الحاق توسط شرکت ریلی سرپرست که نقش امین اسناد را ایفاء می‌کند، نگهداری می‌شود.
ماده 13ـ لازم¬الاجراء شدن
1ـ این اساسنامه در تاریخ 1/1/2007 میلادی (11/10/1385هجری‌شمسی) لازم‌الاجراء خواهد شد.
2ـ این اساسنامه به اتفاق آراء شرکتهای ریلی عضو حاضر یا به نمایندگی از طرف سایر شرکتهای ریلی در اجلاس کمیسیون اداری اتحادیه قابل اصلاح می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن اساسنامه شامل سیزده ماده در جلسه علنی روز چهار‌شنبه مورخ ششم مهر‌ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 20/7/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
19425
تاریخ تصویب :
1390/7/6
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
ریاست جمهوری
موضوع :