جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ‌ایران در اتحادیه بین‌المللی نمایشگران عروسکی شماره48870/184جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 76628/39719 مورخ 15/5/1387 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بین‌المللی نمایشگران عروسکی که با عنوان لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه جهانی نمایشگران عروسکی به مجلس‌شورای‌اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 20/7/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 156485 15/8/1390
نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
« قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بین‌المللی نمایشگران عروسکی» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم مهرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27/7/1390 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 48870/184 مورخ 7/8/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.


رئیس‌جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ‌ایران
در اتحادیه بین‌المللی نمایشگران عروسکی


ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در « اتحادیه بین‌المللی نمایشگران عروسکی» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق‌عضویت مربوط، اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت بر عهده دولت است.
تبصره ـ در اجرای اساسنامه ضمیمه این قانون رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

اساسنامه اتحادیه بین‌المللی نمایشگران عروسکی

مقدمه
اتحادیه بین‌المللی نمایشگران عروسکی (یونیما) سازمان غیر دولتی بین‌المللی است که اشخاصی را که به توسعه هنر عروسکی کمک می‌کنند با هدف استفاده از این هنر در راستای ارزشهای انسانی مانند صلح و تفاهم متقابل بین‌مردم، صرف‌نظر از نژاد و گرایشهای مذهبی یا سیاسی و تفاوتهای فرهنگی و با احترام به حقوق بنیادین بشر، به‌گونة تعریف شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد مورخ 10 دسامبر 1948 میلادی (19/9/1327 هجری‌شمسی) از سراسر جهان گردهم می‌آورد.
1ـ اهداف
هدف یونیما، ترغیب هنر عروسکی است. این هدف از راههای زیر قابل تحقق است:
(1) تشویق تماس و تبادل بین نمایشگران عروسکی از تمامی ملتها و قاره‌ها با استفاده از تمامی وسایل ارتباطی
(2) برگزاری کنگره، فراهمایی، جشنواره، نمایشگاه و مسابقه یا با حمایت یونیما
(3) کمک به اعضاء اتحادیه در تضمین مردم سالاری، اتحاد، منافع قانونی و مالی در چهارچوب فعالیتهای حرفه‌ای آنها به ویژه از طریق ارائه توصیه یا پیشنهاد به مراجع ذی‌صلاح
(4) تشویق آموزش حرفه‌ای
(5) گسترش پژوهش تاریخی، نظری و علمی
(6) زنده نگهداشتن سنتها و تشویق نوگرایی در نمایش عروسکی
(7) عرضه نمایش عروسکی به عنوان ابزاری برای آموزش اخلاق و زیبایی‌شناسی
(8) مشارکت در کار سازمانهای بین‌المللی دارای اهداف مشابه
2ـ عضویت یونیما
(1) تمامی اشخاص علاقمند به هنر نمایش عروسکی می‌توانند عضو یونیما شوند.
(2) عضویت یونیما می‌تواند به صورت انفرادی یا جمعی باشد.
(3) مرکز ملی یونیما درخواست عضویتها را دریافت می‌دارد. در کشورهایی که فاقد مرکز ملـی هستند، درخواست عضـویتهـا به طـور مستقیم توسـط دبیرکل دریافت می‌شود.
(4) مرکز ملی، درخواست عضویتها را از اشخاص و سازمانهای تبعه خود یا اشخاص و یا سازمانهای مقیم دائم آن کشور دریافت می‌دارد. اگر به دلایل شخصی، فرهنگی، سیاسی یا هر دلیل دیگر، شخص یا سازمانی درخواست عضویت از مرکز ملی بنماید که تبعه یا مقیم آن نباشد، باید درخواست خود را به کارگروه اجرائی تقدیم نماید. کارگروه اجرائی پس از مشورت با مرکز ملی مربوط، درخواست را تصویب خواهد کرد.
(5) در صورت ردّ درخواست عضویت توسط مرکز ملی یا دبیرکل، درخواست کننده می‌تواند از کارگروه اجرائی، پژوهش‌خواهی نماید.
(6) اشخاصی که سهم فوق‌العاده در توسعه نمایش عروسکی داشته‌اند و کارهای آنها در سطح بین‌المللی است، می‌توانند به عضویت افتخاری یونیما درآیند.
الف) حقوق اعضاء
1ـ هر عضو یونیما دارای حقوق زیر است:
(1) دریافت کارت عضویت؛
(2) انتخاب شدن در تمامی پستهای یونیما طبق آیین کار یونیما، تا هنگامی که حق عضویت خود را به‌طورکامل پرداخت کرده باشند؛
(3) برخورداری از تمامی مزایای ناشی از عضویت (اطلاعات بین‌المللی، مشارکت در مبادلات بین‌المللی، کمک حرفه‌ای، راتبه (بورسیه) و غیره) و دریافت نشریات رسمی یونیما به صورت انفرادی (در صورتی که چاپ شود).
(4) شرکت در شورا و کنگره
ب) وظایف اعضاء
1ـ هر عضو یونیما ملزم به موارد زیر است:
(1) تعهد به تعقیب اهداف یونیما
(2) احترام به اساسنامه و آیین کار یونیما
(3) پرداخت حق عضویت به گونه‌ای که کنگره یونیما یا مرکز ملی متبوع آن مقرر کرده است.
2ـ اعضاء افتخاری، حق عضویت نمی‌پردازند.
پ) لغو عضویت
1ـ عضویت در موارد زیر لغو می‌شود:
(1) چنانچه به دلایل فعالیتهایی که سازگار با اصول بنیادین یونیما هستند یا نقض جدی اساسنامه، با محرومیت مواجه شده باشد
(2) تقدیم استعفاء به صورت کتبی
(3) عدم پرداخت حق عضویت برای بیش از یک‌سال
مرکز ملی در مورد لغو عضویت تصمیم‌گیری می‌نماید و چنانچه مرکز ملی وجود نداشته باشد، تصمیم‌گیری بر عهده کارگروه اجرائی است.
3ـ عضوی که توسط مرکز ملی، عضویت آن لغو شده است می‌تواند از کارگروه اجرائی پژوهش‌خواهی نماید. درصورت لغو عضویت توسط کارگروه اجرائی، پژوهش‌خواهی می‌تواند از کنگره انجام شود.
4ـ در سطح بین‌المللی ، عضویت مرکزی که حق عضویت خود را به مدت بیش از دوسال پرداخت نکرده باشد، لغو می‌شود. تصمیم‌گیری در این خصوص برعهده کارگروه اجرائی است.
3ـ ارکان یونیما
ارکان یونیما عبارتند از کنگره، شورا، کمیسیون حسابرسی، کارگروه اجرائی، دبیرخانه کل، کمیسونها، مراکز ملی و نمایندگان
الف) کنگره
1ـ کنگره رکن عالی یونیما است و متشکل از اعضاء منتخب اتحادیه، نمایندگان، اعضاء درحال کناره‌گیری کارگروه اجرائی و اعضاء حاضر اتحادیه می‌باشد. تنها اعضاء منتخب و اعضاء در حال کناره‌گیری کارگروه اجرائی حق‌رأی دارند.
2ـ کنگره، حداقل هر چهار سال یکبار برگزار می‌شود. کنگره در صورتی می‌تواند اتخاذ تصمیم نماید که حداقل یک سوم اعضاء آن حضور یا نماینده داشته باشند. تصمیم‌گیری براساس اکثریت نسبی انجام می‌شود.
3ـ درصورت تمایل حداقل دو سوم اعضاء شورا یا مراکز ملی، جلسه فوق‌العاده کنگره برگزار خواهد شد.
4ـ کنگره دارای اختیارات کامل در خصوص مدیریت اتحادیه و به ویژه موارد زیر می‌باشد:
(1) تصویب گزارش فعالیت کارگروه اجرائی
(2) تصویب گزارش کمیسون حسابرسی
(3) تصمیم‌‌گیری درخصوص برنامه فعالیتها تا زمان برگزاری کنگره بعدی؛
(4) اطلاع از ترکیب شورا برای دوره بعدی و انتخاب ده عضو دیگر برای شورا، تنها یک عضو اضافی برای هر کشور می‌تواند انتخاب شود
(5) تصویب اصلاحات اساسنامه و آیین کار
(6) بررسی پیشنهادهای ارائه شده برای قطعنامه
(7) تصمیم‌گیری در مورد شکایتها و پژوهش‌خواهی‌ها
(8) انتخاب رؤسای افتخاری
(9) انتخاب اعضاء کارگروه اجرائی و کمیسیون حسابرسی
(10) انتخاب رئیس، معاونان رئیس و دبیرکل از میان اعضاء کارگروه اجرائی
(11) تعیین حق عضویت برای عضویتهای بین‌المللی و مستقیم
(12) آشنایی با گزارش‌های مراکز ملی، کمیسیونها، نمایندگان و گروه‌های‌بین‌المللی
5 ـ تنها مراکز ملی و اعضائی که حق عضویت خود را به صورت کامل پرداخت کرده باشند حق حضور در کنگره یونیما را دارند.
ب) شورا
1ـ شورای یونیما متشکل از اعضائی که از سوی مراکز ملی حداقل نه ماه قبلی از هرکنگره برای مدت چهار سال به صورت مردم سالارانه انتخاب می‌شوند، نمایندگان منتخب، ده عضو اضافی که در جریان کنگره قبلی انتخاب شده‌اند، اعضاء کارگروه اجرائی و اعضاء حاضر می‌باشد. تنها اعضاء منتخب و اعضاء کارگروه اجرائی حق رأی دارند. در صورت فوت یا استعفاء عضو منتخب، مرکز ملی مربوط مجاز به شروع اقدام در مورد انتخاب عضو جدید برای مدت باقیمانده می باشد.
2ـ رئیس یونیما، رئیس شورا نیز می‌باشد.
3ـ جلسه شورا حداقل یک بار بین دو کنگره برگزار می‌شود. جلسه یاد شده در اصل دو سال پس از آخرین اجلاس کنگره برگزار می‌شود.
4ـ چنانچه یک سوم اعضاء منتخب خواستار برگزاری جلسه فوق‌العاده شورا شوند، مراتب باید به اطلاع رئیس و دبیر کل برسـد و آنها باید جلسـه را ظرف شش‌ماه برگزار نمایند.
مرکز ملی حق انتخاب دو عضو منتخب را دارد. اگر تعداد اعضاء مرکز ملی از صد عضو بیشتر شود، می‌تواند سه عضو و اگر بیشتر از دویست عضو شود می‌تواند چهار عضو را انتخاب نماید. هر انتخاب و یا جایگزینی عضو از طریق پیش آگهی یکماهه به دبیرخانه کل اطلاع داده خواهد شد.
6ـ هر عضو منتخب و هر عضو کارگروه اجرائی، یک حق رأی دارد. چنانچه عضو منتخب یا عضو کارگروه اجرائی نتواند در جلسه شرکت نماید، مجاز به اعطاء نمایندگی به دیگر عضو منتخب یا عضو کارگروه اجرائی است. در هر صورت، هیچ شخصی نمی‌تواند از بیش از دو رأی تکمیلی استفاده نماید.
7ـ اعضاء منتخب حق حضور در تمامی جلسات کارگروه اجرائی و کمیسیونها را به عنوان مشاور دارند. اطلاعات مربوط محل و تاریخ جلسات کارگروه و دستور کار آن همزمان از سوی مدیرکل و کارگروه برای اعضاء ارسال خواهد شد.
8ـ شورای یونیما در صورتی حق تصمیم‌گیری دارد که حداقل یک سوم اعضاء آن حاضـر باشند یا نماینـدگی داشته باشنـد. تصمیم‌گیری براساس اکثریت نسبی می‌باشد.
9ـ تنها مراکز ملی و اعضائی که حق عضویت خود را به صورت کامل پرداخت کرده باشند، حق حضور در شورای یونیما را دارند.
10ـ شورای یونیما حق اصلاح آیین کار را دارد.
پ) کارگروه اجرائی، رئیس، معاونهای رئیس و دبیرکل
1ـ کارگروه اجرائی، فعالیتهای یونیما را در بین کنگره‌ها هدایت می‌کند.
2ـ کارگروه اجرائی حداقل سالی یک‌بار برگزار می‌شود و در صورتی حق تصمیم‌گیری دارد که حداقل یک‌سوم اعضاء آن حاضر باشند. تصمیم‌گیری‌ها براساس رأی اکثریت نسبی می‌باشد. در صورت برابری آراء، رئیس دارای حق رأی غالب خواهد بود.
3ـ اجلاس عادی کارگروه اجرائی توسط دبیرکل با موافقت رئیس برگزار می‌شود. اجلاس فوق‌العاده کارگروه اجرائی در صورتی از سوی دبیرکل قابل برگزاری است که رئیس، آن را ضروری تشخیص دهد یا حداقل یک‌سوم اعضاء کارگروه اجرائی تمایل به این کار داشته باشند.
4ـ چنانچه امکان برگزاری کارگروه اجرائی وجود نداشته باشد، دبیرکل می‌تواند در خصوص موضوعات فوری، از طریق رأ‌ی‌گیری پستی اقدام نماید.
5ـ امکان تفویض اختیار به عضو دیگر کارگروه اجرائی وجود ندارد، در هر حال عضو غایب می‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها از طریق اظهار نظر کتبی مشارکت نماید.
6ـ چنانچه عضوی از کارگروه اجرائی استعفاء یا فوت نماید، عضوی که در کنگره پیشین دارای بیشترین رأی در بین اعضاء منتخب کارگروه اجرائی بوده است، جایگزین وی می‌شود.
7ـ کارگروه اجرائی دارای وظایف زیر است:
(1) انجام برنامه فعالیتهای تعریف شده توسط کنگره
(2) نظارت بر رعایت اساسنامه و آیین کار
(3) بررسی گزارشها و طرحهای ارجاع شده به آن
(4) تصویب بودجه سالانه یونیما و استفاده از آن
(5) تصویب گزارش بودجه سالانه به وسیله دبیر کل
8ـ دبیرکل، امور روزانه یونیما به‌ویژه اطلاعات و روابط بین‌المللی، تنظیم کار و امور مالی و کارگروه اجرائی را انجام می‌دهد. دبیرکل در مورد تمامی فعالیتهای دبیرخانه کل سالانه به کارگروه اجرائی گزارش خواهد داد.
9ـ معاونهای رئیس و یا رئیس جایگزین هر زمان که رئیس در پست خود حاضر نباشد، وظایف وی را ایفاد می‌کنند. آنها به ترتیبی که انتخاب شده‌اند یعنی ابتداء شخصی که بیشترین رأی را به‌دست آورده است و سپس اشخاص دیگر این کار انجام خواهند داد.
ت) کمیسیون حسابرسی
1ـ کمیسیون، حسابهای یونیما را به گونه‌ای که توسط دبیر کل اداره می‌شود، کنترل می‌کند و گزارش آن را به کنگره ارائه می‌نماید.
2ـ اعضاء کمیسیون حسابرسی نمی‌توانند عضو کارگروه اجرائی باشند.
3ـ کمیسیون حسابرسی متشکل از سه عضو می‌باشد و چنانچه حداقل دو عضو حضور داشته باشند، تصمیم‌گیری خواهد نمود.
ث) مراکز ملی و نمایندگان
مرکز ملی یونیما به دو صورت زیر تشکیل می‌شود:
(1) به وسیله حداقل ده عضو ( انفرادی یا جمعی) از یک کشور؛
(2) به وسیله یک سازمان ملی نمایش عروسکی که از قبل وجود داشته است.
2ـ تنها یک مرکز ملی می‌تواند در هر کشور وجود داشته باشد. مرکز می‌تواند دارای بخشهای منطقه‌ای باشد.
درخواست تأسیس مرکز ملی باید برای تصویب خطاب به کارگروه اجرائی با بیانگر موارد زیر باشد:
(1) مرکز متشکل از حداقل ده عضو (انفرادی یا جمعی) است؛
(2) مرکز ، اساسنامه و آیین کار یونیما را تصدیق و اعمال می‌کند. درهرحال، مرکز ملی باید اساسنامه و آیین کار خود را برای تصویب به کارگروه اجرائی ارائه نماید.
4ـ هر مرکز ملی براساس اساسنامه خود، فعالیت می‌نماید و باید با دبیرخانه‌کل درتماس باشد و تصمیم‌های متخذه از سوی ارکان یونیما را اجراء کند.
5ـ چنانچه مرکزی حق عضویت خود را بدون موافقت کارگروه اجرائی به مدت دو سال پرداخت ننماید یا فعالیتهای آن با اصول بنیادین یونیما سازگار نباشد، حقوق خود را از دست خواهد داد و ممکن است توسط کارگروه اجرائی از یونیما اخراج شود.
6ـ مدیرکل می‌تواند در کشوری که مرکز ملی ندارد، نماینده یونیما را منصوب نماید. مدت تصدی نماینده، یک‌سال می‌باشد. این مدت با تصمیم کارگروه اجرائی تا دو سال قابل تمدید است. وظیفه اصلی نماینده، رابط موقت یونیما است و وظایف زیر را نیز دارا می‌باشد:
(1) برقراری ارتباط بین نمایشگران عروسکی کشور خود با هدف ایجاد مرکز ملی
(2) برقراری ارتباط دائم با دبیرخانه عمومی
7ـ چند مرکز ملی می‌توانند به عنوان گروههای بین‌المللی گردهم آیند. گروههای بین‌المللی از طریق دبیرخانه عمومی، کارگروه اجرائی را از فعالیتهای خود آگاه خواهند نمود.
4ـ نام رسمی، مقر و نمایندگی قانونی
1ـ نام رسمی سازمان، «اتحادیه بین‌المللی نمایشگران عروسکی (یونیما)» است.
2ـ مقر یونیما، دفتر دبیرخانه عمومی می‌باشد.
3ـ در موضوعات حقوقی، رئیس یونیما یا در صورت عدم امکان، معاون وی نمایندگی خواهد داشت.
زبان رسمی یونیما
1ـ زبانهای کاری یونیما، فرانسوی، آلمانی، انگلیسی، روسی و اسپانیایی و نیز زبان کشوری است که کنگره، شورا یا جلسه کارگروه اجرائی قرار است در آن برگزار شود.
6ـ تأمین بودجه
بودجه یونیما از راههای زیر تأمین می‌شود:
(1) حق عضویتها
(2) هبه، ارث و هدیه
(3) در آمدهای مختلف حاصل از فعالیتهای خود
2ـ مدیرکل، داراییهای یونیما را اداره می‌کند.
7ـ انحلال
1ـ تصمیم‌گیری برای انحلال یونیما با اکثریت آراء دو سوم کنگره صورت می‌گیرد.
2ـ کنگره در مورد تشریفات تسویه نیز تصمیم‌گیری می‌نماید.
25 مه 2001 میلادی برابر با 4/3/1380 هجری شمسی
قانون فوق مشتمل‌بر ماده واحده منضم به متن اساسنامه درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم مهرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 27/7/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
19425
تاریخ تصویب :
1390/7/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
ریاست جمهوری
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
موضوع :