جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه در خصوص یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی در سال 1390 شماره 162986/ت46416هـ
وزارت جهاد کشاورزی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 11/8/1390 بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
تصویب‌نامه شماره 115050/ت46416هـ مورخ 6/6/1390 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
1ـ در تبصره بند (1) عبارت « به استثناء ردیف (2)» حذف می‌گردد.
2ـ در بند (4) عبارت « موظف است» حذف می‌گردد.
3ـ در بند (5) عبارت « در سقف اعتبار ردیف (4) جدول موضوع بند (1)» حذف می‌گردد.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19425
تاریخ تصویب :
1390/8/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :