جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
اگردر اجاره نامه مدرک دعوی تصریح شده باشدکه خوانده به وکالت کس دیگر رقباتی را به خواهان اجاره داده و خواهان درشرح دادخواست معترف به وکالت او باشد در این صورت طرف قراردادن مشارالیه در دعوی بطلان اجاره نسبت به قسمتی از رقبات بعنوان مالکیت غیر مورد ندارد زیرا طرف ادعای بطلان اجاره موجر است نه وکیل در اجاره و سکونت خوانده در مرحله بدوی از اظهار این مطلب مجوز رسیدگی دادگاه پژوهشی به دعوی مزبور نخواهد بود.
حکم شماره 2016-17/9/17شعبه 3

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
12

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2016
تاریخ تصویب :
1317/09/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :