جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.

اصلاح مصوبه شماره 579/206 مورخ 17/1/1390 شورای عالی اداری شماره39599/206
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ نهاد ریاست جمهوری
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
شورای عالی اداری در یکصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ 29/6/1390 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصویب نمود:
1ـ بند (1) مصوبه شماره 579/206 مورخ 17/1/1390 شورا به شرح زیر اصلاح می‌شود:
« موسسه پژوهش و مطالعات فناوری وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با کلیه امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی در مرکز همکاری‌های فناوری نهاد ریاست جمهوری ادغام می‌شود.»
تبصره ـ با اجرای بند مذکور، مصوبه شماره 2157/206 مورخ 14/2/1390 شورای عالی اداری لغو می‌شود.
2ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، نسبت به تخصیص ردیف بودجه مستقل برای موسسه مذکور، در لایحه بودجه سال 1391 کل کشور اقدام می‌کند.
3ـ سرپرست نهاد ریاست جمهوری مسئول حسن اجرای این مصوبه بوده و دبیرخانه شورای عالی اداری گزارش نحوه اجرای آن را به شورا ارایه می‌کند.
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی اداری ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19427
تاریخ تصویب :
1390/6/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
ریاست جمهوری
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
موضوع :