جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای محمدعلی آزاد به عنوان استاندار قزوین شماره165363/47494

وزارت کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 15/8/1390 بنا به پیشنهاد وزارت کشور تصویب نمود:
آقای محمدعلی آزاد به عنوان استاندار قزوین تعیین می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19429
تاریخ تصویب :
1390/8/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :