جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.

اصلاح آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط و آئین‌نامه اجرایی ماده (136) قانون کار شماره165461/ت46585هـ
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 15/8/1390 بنا به پیشنهاد شورای عالی کار و به استناد تبصره‌های (5) ماده (131) و (1) ماده (136) قانون کار ـ مصوب 1369 ـ تصویب نمود:
در صدر آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط و آئین‌نامه اجرایی ماده (136) قانون کار، به ترتیب موضوع تصویب‌نامه‌های شماره 176477/ت37292هـ مورخ 8/8/1389 و شماره 176435/ت37292هـ مورخ 8/8/1389، عبارت « بنا به پیشنهاد شورای عالی کار و» قبل از عبارت « به استناد» الحاق می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
19429
تاریخ تصویب :
1390/8/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت تعاون
موضوع :