جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
اگرخوانده درمورددعوی متصرف باشددعوی متوجه اوخواهدبودولواین که مستندات دعوی برای اثبات دعوی کافی نباشد.
حکم شماره 140-31/1/25شعبه 1

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
12

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
140
تاریخ تصویب :
1325/01/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :