×

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین‌المللی انرژی

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین‌المللی انرژی

قانون-عضویت-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-در-مجمع-بین‌المللی-انرژی قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین‌المللی انرژی شماره54894/183جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه‌ شماره 76637/39719 مورخ 15/5/1387 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین‌المللی انرژی که با عنوان لایحه به مجلس‌ شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز چهار‌شنبه مورخ 11/8/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره173338 12/9/1390
نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت نفت
«قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین‌المللی انرژی» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/8/1390 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 54894/183 مورخ 2/9/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.


رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین‌المللی انرژی


ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در «مجمع بین‌المللی انرژی» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید.
تبصره ـ اعمال بند (22) این اساسنامه درخصوص جمهوری اسلامی ایران با رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

بسم الله الرحمن الرحیم

اساسنامه دبیرخانه مجمع بین‌المللی انرژی

فصل 1ـ تشکیلات و اهداف
بند 1ـ
الف ـ مجمع بین‌المللی انرژی (که از این پس «مجمع» نامیده می‌شود) همایشی دو سالانه است که چهارچوب مذاکرات غیررسمی بین کشورهای تولیدکننده و مصرف‌کننده نفت و گاز را دربارة موضوعات و مسائل تأثیرگذار برکل بازار جهانی انرژی فراهم می‌سازد.

ب ـ دبیرخانه مجمع (که از این پس «دبیرخانه» نامیده می‌شود) در تاریخ 23 سپتامبر 2002 میلادی (1/7/1381هجری شمسی) با اطلاعیه هشتمین مجمع ‌بین‌المللی انرژی در اوزاکای ژاپن و براساس مأموریت و چهارچوب کلی آن تأسیس‌گردید.
پ ـ دبیرخانه، از جمله به عنوان رکن دائمی دارای ماهیت بین‌المللی عمل خواهد کرد تا وظایف مجمع را به صورت رسمی¬تر، سازماندهی و هماهنگ نماید.
بند2ـ اهداف دبیرخانه عبارتند از:
الف ـ تحکیم مفهوم منافع متقابل از طریق به وجود آوردن امکان و فراهم ساختن محیط گفتگوی بین کشورهای تولیدکننده و مصرف¬کننده نفت و گاز و نیز فراهم آوردن زمینه گفتگوی بین دولتها و صنایع مرتبط با انرژی
ب ـ به‌وجود آوردن امکان انجام مطالعات و تبادل نظرات درباره روابط متقابل انرژی، فناوری، محیط زیست و رشد و توسعه اقتصادی
پ ـ ارتقاء نقش بازارهای انرژی باثبات و شفاف در ارتباط با سلامت اقتصاد جهانی، امنیت عرضه و تقاضا و توسعه تجارت جهانی و سرمایه‌گذاری در زمینه منابع انرژی و فناوری
بند3ـ وظایف و مسؤولیتهای اصلی دبیرخانه عبارتند از:
الف ـ ارائه خدمات مشاوره‌ای، عملیاتی و تدارکاتی به کشور میزبان مجمع وزارتی، به منظور حصول اطمینان از جلب مشارکت گسترده و سطح بالا و گفتگوهای عمیق
ب ـ ترغیب کشورها، سازمانها و صنایع شرکت‌کننده به حضور در کلیه فعالیتهای مجمع
پ ـ تسهیل و ارتقاء تبادل داده‌ها و اطلاعات مربوط به انرژی میان سازمانها و کشورهای تولیدکننده و مصرف‌کننده
ت ـ برگزاری همایشها، نمایشگاهها و میزگردهای مرتبط با موضوعات انرژی بین‌المللی و منطقه‌ای
ث ـ تعامل و هماهنگی با سایر سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای مربوط در جهت نیل به اهداف مجمع
ج ـ همکاری با دیگر سازمانهای بین‌المللی و منطقه¬ای و نیز نهادهای دانشگاهی و شرکتهای مشاوره‌ای در زمینه انجام مطالعات انرژی و تحقیقات مورد توجه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان
چ ـ تهیه و انتشار گزارشها، خبرنامه‌ها، بیانیه‌ها و بیانیه‌های مطبوعاتی درباره فعالیتهای مجمع
ح ـ تسهیل ارتباطات و تبادل اطلاعات با تمام اعضاء فعال در بخشهای مرتبط با انرژی
بند4ـ
الف ـ دبیرخانه دارای کارکنان حرفه¬ای متشکل از دبیرکل و کارکنان مورد نیاز خواهد بود.
ب ـ کارکنان در اجرای وظایف محوله خود، در جستجوی دریافت دستور از هیچ مقامی در خارج از دبیرخانه نخواهند بود و هیچ دستوری را از آنها نخواهند پذیرفت. آنها از انجام هرگونه عملی که بر موقعیت ایشان در دبیرخانه تأثیر نامطلوب بگذارد، اجتناب خواهند ورزید.
بند5 ـ دبیرخانه مسؤول پرداخت هزینه‌های سفر هیأت‌های شرکت‌کننده در جلسات، همایشها یا کارگاههای آموزشی مجمع نخواهد بود.
بند6 ـ
الف ـ مقر دبیرخانه در شهر ریاض، پادشاهی عربستان سعودی خواهد بود که از این پس به نام «کشور میزبان» از آن یاد خواهد شد. در حالی‌که دبیرخانه در حوزه اختیارات خود و براساس شرایط مندرج در پروتکل امضاء شده بین دولت کشور میزبان و دبیرخانه در تاریخ 30 ژوئن 2004 میلادی (9/4/1383هجری شمسی) مربوط به مقر دبیرخانه، مصونیتها و امتیازات عمل می‌کند در کشور میزبان با آن به عنوان شخص حقوقی رفتار خواهد شد.
ب ـ دولت کشور میزبان باید تضمین نماید که دبیرخانه، دبیرکل و دیگر کارکنان بین‌المللی شاغل در دبیرخانه از مصونیتها و مزایای مندرج در پروتکل موضوع جزء (الف) بند (6) بهره‌مند خواهند شد. دولتهای دیگر می‌توانند با صدور بیانیه‌های یک جانبه مصونیتها و مزایای مشابهی را اعطاء نمایند.
پ ـ پروتکل موضوع جزء (الف) بند (6) در دو نسخه به دو زبان عربی و انگلیسی تنظیم شده که از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند. با این حال در صورت اختلاف در تفسیر متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
بند7ـ رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
فصل 2ـ ارکان
الف ـ هیأت اجرائی
بند8 ـ
الف ـ اداره امور دبیرخانه به عهده هیأت اجرائی است.
ب ـ هیأت اجرائی از نمایندگان پانزده کشور و دو سازمان بین‌المللی تشکیل می‌شود (که از این پس از آنها به عنوان «نمایندگان» یاد می‌شود).
نمایندگان به شرح زیر منصوب می‌شوند:
1ـ میزبان قبلی و میزبانان مشترک مجمع
2ـ میزبان و میزبانان مشترک مجمع بعدی
3ـ کشور میزبان مقر دبیرخانه و
4ـ آژانس بین‌المللی انرژی و اوپک
5 ـ بقیه نمایندگان به وسیله حدنصاب کامل نمایندگان منصوب شده به موجب ردیفهای(1)، (2)، (3) و (4) جزء (ب) بند (8) و بر اساس حفظ تعادل نمایندگی بین کشورهای مصرف‌کننده و تولیدکننده، توسعه‌یافته و درحال توسعه و همچنین عامل پراکندگی جغرافیایی و با در نظر گرفتن میزان مشارکت مالی به مجمع و دبیرخانه و نیازهای موردی، منصوب می‌شوند.
پ ـ انتصاب بقیه نمایندگان مذکور ردیف (5) جزء (ب) بند (8) در جلسه‌ای با حضور نمایندگان موضوع ردیفهای(1)، (2)، (3) و (4) جزء (ب) بند(8) حداکثر یک ماه پس از برگزاری هر اجلاس مجمع صورت می‌گیرد. اکثریت پنج رأی برای اتخاذ تصمیمها، ضروری است.
ت ـ چنانچه یکی از نمایندگان به هر دلیلی از حضور در هیأت اجرائی کناره‌گیری کند، هیأت، نماینده جدیدی را طبق ردیف (5) جزء (ب) بند (8) انتخاب خواهد نمود.
ث ـ نمایندة کشور میزبان مجمع بعدی، ریاست هیأت اجرائی را به عهده خواهد داشت (که از این پس از وی به نام «رئیس» یاد خواهد شد). هیأت اجرائی در اولین جلسه خود از میان کشورهایی که مشترکاً میزبانی جلسات مجمع را به عهده داشته‌اند، رئیس علی‌البدل را انتخاب خواهد کرد.
ج ـ پرداخت منظم و به موقع حق عضویت سالانه توسط کشورهای عضو پیش‌شرط لازم برای عضویت نمایندگان آنها در هیأت اجرائی است.
بند9ـ وظایف رئیس از جمله عبارت خواهد بود از:
الف ـ بررسی و تدارک برگزاری هر یک از جلسات هیأت اجرائی
ب ـ نظارت بر جلسات هیأت اجرائی
پ ـ حضور در تمامی جلسات مجمع به عنوان نماینده هیأت اجرائی
بند10ـ
الف ـ هیأت اجرائی حداقل سالی دو بار و در فواصل زمانی تعیین شده توسط نمایندگان تشکیل جلسه خواهد داد.
ب ـ حداقل در هر سال، هیأت اجرائی یک‌بار در مقر دبیرخانه جلسات خود را برگزار خواهد نمود.
پ ـ به درخواست مشترک رئیس و دبیرکل یا دوسوم اکثریت نمایندگان، جلسه فوق العاده هیأت اجرائی تشکیل خواهد شد.
بند11ـ وظایف هیأت اجرائی عبارت خواهد بود از:
الف ـ تصویب موضوع اصلی و برنامه مجمع
ب ـ تصویب برنامه کار دبیرخانه
پ ـ تصویب بودجه سالیانه دبیرخانه و صورتحساب مالی دبیرخانه
ت ـ انتخاب و انتصاب دبیرکل از میان نامزدهای معرفی شده توسط کشورهای شرکت‌کننده در فعالیتهای مجمع و براساس صلاحیت و تجربه نامزد مربوط. این انتصاب به اتفاق آراء و در غیر این صورت براساس روش تصمیم‌گیری مندرج در جزء (پ) بند (12) صورت خواهد گرفت.
ث ـ نظارت بر منابع مالی دبیرخانه
ج ـ تعیین حسابرس (که از این پس از وی به نام «حسابرس» یاد می‌شود) برای دبیرخانه و تعیین حق‌الزحمه وی که برای مدت یک سال منصوب خواهد شد.
چ ـ تصویب مقررات استخدامی و مالی دبیرخانه
ح ـ بررسـی و در صورت اقـتضاء اصلاح تصـمیمات خود در مورد دبیـرخانه و فعالیتهای آن
خ ـ تشکیل کارگروهها یا گروههای کاری لازم به منظور کمک به اجرای وظایف خاص محوله توسط هیأت اجرائی.
بند12ـ
الف ـ حد نصاب رسمیت یافتن جلسه هیأت اجرائی حضور دوسوم نمایندگان رأی دهنده می‌باشد.
ب ـ هرنماینده دارای یک رأی است. اوپک و آژانس بین‌المللی انرژی حق رأی ندارند.
پ ـ رأی اکثریت، هشت رأی از آراء مأخوذه از هیأتها برای اتخاذ تصمیم توسط هیأت اجرائی لازم است.
ب ـ دبیرکل
بند13ـ
الف ـ دبیرکل، رئیس اجرائی دبیرخانه خواهد بود و اختیار انجام امور دبیرخانه را برای تحقق اهداف و مسؤولیتهای مندرج در بندهای (2) و (3)، طبق تصمیمات هیأت اجرائی دارد.
ب ـ دبیرکل، به عنوان دبیر مجمع و دبیر جلسات هیأت اجرائی نیز عمل خواهد نمود.
پ ـ دبیرکل کارمندان مورد نیاز دبیرخانه را انتخاب و استخدام خواهد نمود. قبل از انتصاب مدیران بخشهای دبیرخانه، دبیرکل باید با اعضاء هیأت اجرائی مشورت کند.
ت ـ دبیرکل برای یک دوره چهار ساله برگزیده می‌شود.
ث ـ دبیرکل در مقر دبیرخانه به انجام وظیفه خواهد پرداخت.
ج ـ در انجام وظایف محوله، دبیرکل کاملاً مستقل عمل خواهد کرد ولی در برابر هیأت اجرائی پاسخگو خواهد بود.
بند14ـ وظایف دبیرکل از جمله عبارت خواهد بود از:
الف ـ اداره امور دبیرخانه و حصول اطمینان از اینکه برنامه کاری آن به نحو کارا و اثربخش به مرحله اجراء در می‌آید.
ب ـ پاسخگویی به نیازهای هیأت اجرائی و حفظ تماس و تعامل مستمر با اعضاء هیأت اجرائی
پ ـ برقراری ارتباط با کشورها، سازمانها و صنایع در خصوص موضوعات مربوط به مقوله‌ها و بازارهای بین‌المللی انرژی
ت ـ مشاوره و دریافت پیشنهادات از نمایندگان تمامی کشورها و سازمان‌های شرکت‌کننده درمجمع درخصوص برنامه‌ها و فعالیتهای مجمع
ث ـ تشکیل کارگروهها یا گروههای کاری در صورت لزوم به منظور کمک به اجرای وظایف یا مسؤولیت‌های خاصی که توسط هیأت اجرائی به وی محول شده است.
ج ـ حصول اطمینان از مدیریت مؤثر منابع انسانی و مالی
چ ـ تأمین منابع مالی و ارائه گزارشات بودجه‌ای و مالی برای دبیرخانه و
ح ـ در صورت لزوم به کارگیری مشاورینی برای ارائه مشورت در مورد مسائل خاص و یا انجام مطالعات کارشناسی که دبیرخانه توان انجام آنها را ندارد.
پ ـ کارگروه مشاوره صنعتی
بند15ـ
الف ـ کارگروه مشاوره صنعتی باید به رئیس و دبیرکل در رابطه با موضوع فعالیتهای مجمع مشورت دهد.
ب ـ کارگروه مشاوره صنعتی از شرکتهای تجاری و واحد‌های صنعتی که به دبیرخانه کمک مالی می‌کنند، تشکیل می‌شود.
پ ـ رئیس هیأت اجرائی، ریاست کارگروه مشاوره صنعتی را به عهده خواهد داشت.
ت ـ کارگروه مشاوره صنعتی باید حداقل سالی دو بار تشکیل جلسه دهد.
ث ـ دبیرخانه‌های آژانس بین‌المللی انرژی و اوپک می‌توانند در جلسات کارگروه مشاوره صنعتی شرکت نمایند.
ت ـ گروه پشتیبانی بین‌المللی
بند16ـ
الف ـ گروه پشتیبانی بین‌المللی باید درخصوص موضوع و ساختار اجلاس بعدی، مقوله‌های سیاست انرژی و تحولات ممکن در زمینه گفتگوهای تولیدکننده و مصرف‌کننده به هیأت اجرائی و دبیرخانه مشورت بدهد.
ب ـ رئیس هیأت اجرائی، ریاست گروه پشتیبانی بین‌المللی را به عهده خواهد داشت.
پ ـ گروه پشتیبانی بین‌المللی متشکل از نمایندگان کشورهای شرکت‌کننده در هیأت اجرائی، دبیرخانه‌های آژانس بین‌المللی انرژی، و اوپک و نمایندگان کشورهایی است که به شکل منظم کمکهای مالی خود را به دبیرخانه مجمع ارائه می‌نمایند. دبیرکل و رئیس با توجه به نمایندگی کشورهای درحال توسعه و سازمانهای ذی‌ربط بین‌المللی به منظور پیوستن به گروه پشتیبانی بین‌المللی از نمایندگان کشورهای دیگر نیز دعوت
به عمل خواهند آورد.
ت ـ گروه پشتیبانی بین‌المللی باید حداقل سالی دوبار تشکیل جلسه دهد.
فصل3ـ مقررات مالی
بند17ـ
الف ـ سال مالی دبیرخانه از یکم ژانویه تا 31 دسامبر (11 دی تا 10 دی) هر سال خواهد بود.
ب ـ بودجه دبیرخانه برای هر سال مالی باید توسط دبیرکل تنظیم شود و تا پایان سال مالی به تصویب هیأت اجرائی برسد.
پ ـ حسابرس مورد اشاره در جزء (ج) بند (11) براساس استانداردهای حسابرسی بین‌المللی مسؤول بررسی گزارشات سالیانه و ارائه نظرات و پیشنهادات در خصوص یافته‌های خود به هیأت اجرائی خواهد بود.
ت ـ دبیرکل باید طی چهارماه آخر هر سال مالی گزارش سالیانه حسابرسی‌شده که دربرگیرنده فعالیتها همچنین وضعیت مالی دبیرخانه شامل ترازنامه، صورتحساب گزارش مالی و توضیحاتی در آن خصوص می‌باشد را به هیأت اجرائی ارائه نماید.
ث ـ هیأت اجرائی پس از بررسی گزارش سالیانه آن را تصویب می‌نماید و به این ترتیب دبیرکل را از هرگونه مسؤولیتی در این خصوص مبرّی خواهد نمود.
ج ـ گزارش سالیانه که به این ترتیب به تصویب رسیده است، در اختیار تمامی اشخاصی قرار می‌گیرد که به دبیرخانه کمک مالی ارائه می‌کنند.
چ ـ تمامی مدارک و مستندات مورد اشاره در این بند به مدت ده سال توسط دبیرخانه نگهداری خواهد شد.
بند18ـ بودجه سالیانه دبیرخانه به روشهای ذیل تأمین خواهد شد:
الف ـ حق عضویتهای سالیانه توسط دولتهای کشورهای شرکت‌کننده و کمک مالی بلاعوض
ب ـ درآمد حاصل از فعالیتهای دبیرخانه
پ ـ مشارکتهای مالی صنایع، افراد و مؤسسات
ت ـ وجوه حاصل از پرداختهای داوطلبانه.
بند19ـ دبیرخانه دارای صندوقی به نام صندوق کمکهای داوطلبانه موضوع جزء(ت) بند(18) خواهد بود. این صندوق نقش ابزار مالی به منظور ایجاد تعادل بین درآمد و هزینه‌های دبیرخانه را ایفاء خواهد کرد. وجوه صندوق کمکهای داوطلبانه از روشهای ذیل تأمین می‌گردد:
الف ـ کمکهای مالی موردی توسط دولتهای کشورهای شرکت‌کننده در مجمع
ب ـ کمکهای مالی توسط صنایع، افراد و مؤسسات
بند20ـ دبیرکل به‌عنوان معتمد هیأت اجرائی، اداره امور بودجه سالیانه دبیرخانه را به عهده خواهد داشت.
بند 21ـ حسابهای دبیرخانه مجمع به دلار آمریکا نگهداری خواهد شد.
فصل4ـ مقررات اضافی
بند22ـ هر کشور شرکت‌کننده در مجمع می‌تواند اصلاحاتی را در مورد اساسنامه دبیرخانه پیشنهاد کند. اصلاحات می‌تواند به اتفاق آراء و در غیر این صورت براساس روش تصمیم‌گیری مندرج در جزء (پ) بند (12) صورت گیرد و یک‌ماه پس از تاریخ تصویب نافذ خواهد شد.
بند23ـ این اساسنامه مشتمل بر بیست و سه بند می‌باشد که در شهر مکزیکوسیتی مکزیک در تاریخ 13 فوریه 2008 میلادی (24/11/1386هجری شمسی) تصویب شد و از تاریخ 2 آوریل 2008 میلادی (14/1/1387هجری شمسی) قابل اجراء خواهد بود. این اساسنامه، جایگزین سند اصلی می‌شود که در سپتامبر 2003 میلادی (شهریور 1382هجری شمسی) در اصفهان، ایران مورد تأیید و تصویب قرار گرفت.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن اساسنامه در جلسه علنی روز چهار‌شنبه مورخ یازدهم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 25/8/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع : قانون

شماره انتشار : 19445

تاریخ تصویب : 1390/8/11

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : ریاست جمهوری - وزارت نفت -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.