×

قانون حذف تبصره (3) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری

قانون حذف تبصره (3) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری

قانون-حذف-تبصره-(3)-ماده-(71)-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری قانون حذف تبصره (3) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری شماره55588/610جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون حذف تبصره(3) ماده(71) قانون مدیریت خدمات کشوری که با عنوان طرح دوفوریتی لغو استفساریه تبصره(3) مواد(71)و(117)‌ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 2/9/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان، ‌به پیوست ابلاغ می‌گردد.


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره175209 12/9/1390
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور
«قانون حذف تبصره (3) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم آذرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/9/1390 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 55588/610 مورخ 6/9/1390 مجلس شـورای اسلامی واصل گـردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.


رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون حذف تبصره (3) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری


ماده واحده ـ به موجب این قانون تبصره(3) ماده(71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 حذف می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم آذرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 2/9/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع : قانون

شماره انتشار : 19445

تاریخ تصویب : 1390/9/2

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور - معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

قانون-مدیریت-پسماندها

قانون مدیریت پسماندها

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.