جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.

اصلاح آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران شماره100/41874/9000
جناب آقای تویسرکانی
معاون محترم قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
بازگشت به نامه شماره 155396/90ـ 28/8/1390، ریاست محترم قوه قضائیه با پیـشنهاد اصلاح آئیـن‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران موافقت فرمودند.
لذا بدینوسیله مراتب جهت اقدام لازم اعلام می‌گردد.
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ علی خلفی
شماره155396/90 28/8/1390
اصلاح آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
حضرت آیت‌ا... جناب آقای لاریجانی دامت‌برکاته
ریاست معظم قوه قضائیه
پیرو نامه شماره 129435/90 مورخ 16/7/1390 در خصوص پیشنهاد اصلاح آئین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران به استحضار می‌رساند:
نظر به ضرورت پیش‌بینی مجازات برای وصول حق‌التحریر بیش از تعرفه مصوب توسط دفاتر و با عنایت به مفاد ماده 29 آئین‌نامه مذکور که با طبقه‌بندی تخلفات پنج نوع مجازات به شرح:
بند الف ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده بند ب ـ جریمه نقدی از یکصد هزار ریال الی یک میلیون ریال بند ج ـ انفصال موقت از سه ماه الی شش ماه بند د ـ انفصال موقـت از شش ماه تا دو سال بند هـ ـ انفصال دائم، تعیین نموده است و با عنایت به نظرات حضرتـعالی در جلـسه مورخ 28/8/1390 مـستدعی است موافقت فـرمائید فرازهای ذیل به بندهای ماده 29 آئین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی الحاق گردد.
بند ب ماده29:
8 ـ وصول حق‌التحریر بیش از تعرفه مصوب برای بار اول.
بند ج ماده29:
12ـ تکرار تخلف وصول حق‌التحریر بیش از تعرفه مصوب.
معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ احمد تویس


نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
19445
تاریخ تصویب :
1390/9/8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
قوه قضائیه
موضوع :