جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان سیستان و بلوچستان شماره181213/ت46707ک

وزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 1/8/1390 بنا به پیشنهاد شماره 19874/42/4/1 مورخ 14/2/1390 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
1ـ نام شهر زابلی از توابع بخش مرکزی شهرستان زابلی در استان سیستان و بلوچستان به مهرستان تغییر می‌یابد.
2ـ نام شهرستان زابلی در استان سیستان و بلوچستان به مهرستان تغییر می‌یابد.
3ـ نام نقطه جمعیتی خرابه از توابع دهستان کشتگان بخش بم پشت شهرستان سراوان به آباده تغییر می‌یابد.
4ـ نام روستای گو از توابع دهستان کمبل سلیمان بخش مرکزی شهرستان چاه‌بهار به بهاران تغییر می‌یابد.
این تصویب‌نامه در تاریخ 12/9/1390 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19450
تاریخ تصویب :
1390/9/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :