جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی (159) قلم از کالاهای کشاورزی شماره183069/ت47330کوزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی
وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در اجرای ماده (16) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و بند (ب) ماده (45) قانون برنامه پنج سـاله پنجم توسعه و با رعایت تصویب‌نامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصویب نمودند:
1ـ سود بازرگانی (159) قلم از کالاهای کشاورزی به شرح جدول پیوست که به مهر «دفتر هیئت دولت» تأیید شده است، تعیین می‌شود.
2ـ این تصویب‌نامه از تاریخ 1/5/1390 لازم‌الاجرا می‌باشد.
این تصویـب‌نامه در تاریخ 19/9/1390 به تأییـد مقام محـترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19452
تاریخ تصویب :
1390/9/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :