جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی اداری درخصوص بهبود فرآیندها در دستگاه‌های اجرایی و افزایش بهره‌وری شماره 44432/206کاهش هزینه و زمان انجام کار و حفظ و افزایش رضایت‌مندی مردم از خدمات دولتی


دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری
شورای عالی اداری در یکصد و پنجاهمین جلسه مورخ 23/3/1390 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور که در این مصوبه به اختصار « معاونت توسعه مدیریت» نامیده می‌شود، در راستای اجرای ماده (36) و بند (10) ماده (115) قانون مدیریت خدمات کشوری، به منظور بهبود فرآیندها در دستگاه‌های اجرایی و افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه و زمان انجام کار و حفظ و افزایش رضایت‌مندی مردم از خدمات دولتی تصویب نمود:
ماده1ـ در اجرای برنامه اصلاح فرآیندها، دستگاه‌های اجرایی موظفند طی مدت 3 ماه فهرست عناوین و تعداد تمامی فرآیندهای مورد عمل دستگاه، فرآیندهای مستند شده، اصلاح شده، مکانیزه و الکترونیکی شده خود را به تفکیک تهیه و به معاونت توسعه مدیریت اعلام نمایند.
ماده2ـ تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند سالیانه فرآیندهای اولویت‌دار خود را با استفاده از 8 شاخص اولویت‌بندی ابلاغی توسط معاونت توسعه مدیریت شناسایی و تا پایان هر سال اصلاح کرده، ضمن اعلام نتایج به دست آمده به معاونت توسعه مدیریت، اقدامات زیر را انجام دهند:
1ـ2ـ پس از اصلاح فرآیندهای اولویت‌دار، نتایج و دستاوردهای حاصل در حوزه کاهش زمان اجرا، کاهش هزینه اجرا، افزایش رضایت ذی‌نفعان و کاهش خطاها را سنجش و گزارش مربوط را به معاونت توسعه مدیریت ارسال نمایند.
2ـ2ـ پس از اصلاح فرآیندها، در قالب نقشه جامع دولت الکترونیک و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط، فرآیندهای اصلاح شده را الکترونیکی و از طریق پورتال ملی WWW.IRANMARDOM.IR ارائه کنند.
ماده3ـ در اجرای تبصره ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت فوق‌العاده‌های بندهای 5 و 6 آن ماده، منوط به انجام مفاد این مصوبه است و ذیحساب دستگاه‌ها مسئول نظارت بر حسن اجرای آن هستند.
ماده4ـ به منظور ایجاد وحدت رویه و بهبود فرآیندهای انجام کار در تمامی واحدهای استانی، دستگاه‌های اجرایی مکلفند حداکثر طی مدت 3 ماه نسبت به یکسان‌سازی، استاندارد کردن فرآیندهای ارایه خدمات و تهیه فرم‌های مورد نیاز اقدام و پس از تصویب در شورای تحول اداری دستگاه، به تمامی واحدهای استانی ذی‌ربط ابلاغ نمایند.
ماده5 ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به آموزش مدیران و کارشناسان مرتبط در حوزه اصلاح فرآیندها با همکاری معاونت توسعه مدیریت، اقدامات لازم را انجام دهند.
ماده6 ـ مسئولیت حسن اجرای این مصوبه بر عهده وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی است و دبیرخانه شورای عالی اداری، گزارش عملکرد مصوبه را به طور دوره‌ای به همراه آسیب‌شناسی و تحلیل نتایج، به شورا ارائه می‌کند.
رییس ‌جمهور و رییس شورای عالی اداری ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19452
تاریخ تصویب :
1390/3/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :