جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.

اصلاح مصوبه شماره 35269/206 ـ 7/7/1389 شورای عالی اداری شماره 44421/206


معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
شورای عالی اداری در یکصد و پنجاه و یکمین جلسه مورخ 1/6/1390 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات، به منظور ایجاد یکپارچگی تشکیلاتی و مدیریت فنآوری اطلاعات کشور، مفاد مصوبه شماره 35269/206 تاریخ 7/7/1389 شورا را به شرح زیر اصلاح نمود:
1ـ از آنجایی که شرکت فنآوری اطلاعات ایران در فهرست گروه (3) موضوع مصوبه شماره 115320/ت43181ک تاریخ 7/6/1388 کارگروه تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، لذا متن زیر جایگزین ماده 1 مصوبه مذکور می‌شود:
ـ « شرکت فنآوری اطلاعات ایران به دلیل وظایف حاکمیتی مصرح در اساسنامه خود، با اصلاح اساسنامه موجود و تفکیک وظایف تصدی‌گری و حاکمیتی، به سازمان فنآوری اطلاعات ایران تغییر نام می‌یابد».
2ـ متن زیر جایگزین ماده 4 مصوبه مذکور می‌شود:
ـ « اصلاحات مربوط به اساسنامه ظرف مدت یک ماه با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید».
رییس جمهور و رییس شورای عالی اداری ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19452
تاریخ تصویب :
1390/6/1
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :