جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.

راهبرد و اهداف برنامه پنج‌ساله قوه قضائیه (1394ـ1390) شماره500/2789/9000مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست نامه شماره 100/35381/9000 مورخ 10/8/1390 رئیس محترم حوزه ریاست قوه قضائیه مبنی بر موافقت ریاست محترم قوه قضائیه با پیشنهاد این معاونت در خصـوص راهبردها و اهداف برنامه پنج‌ساله قوه قضائیه (1394ـ1390) حسب‌الامر مقام محترم معاونت حقوقی جهت استحضار و درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد. مستدعی است از نتیجه مطلع فرمائید.
مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه و مدیرکل حوزه معاونت ـ کریمی‌معتمد
شماره100/35381/9000 10/8/1390
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای رازینی
معاون محترم حقوقی قوه قضائیه
بازگشت به نامه شماره 500/2244/9000ـ 20/7/1390، ریاست محترم قوه قضائیه با متن راهبرد و اهداف برنامه پنج ساله قوه قضائیه (1394ـ1390) موافقت فرمودند.
لذا بدینوسیله مراتب جهت اقدام مقتضی اعلام می‌گردد.
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ علی خلفی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19452
تاریخ تصویب :
1390/8/5
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
قوه قضائیه
موضوع :