جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.

قانون عضویت دولت جمهوری‌اسلامی ‌ایران در اتحادیه بین‌المللی گاز شماره57443/161جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 76658/39719 مورخ 15/5/1387 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بین‌المللی گاز که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 23/8/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره180520 22/9/1390
نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت نفت
«قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بین‌المللی گاز» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و سوم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/9/1390به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 57443/161 مورخ 16/9/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.


رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون عضویت دولت جمهوری‌اسلامی ‌ایران در اتحادیه بین‌المللی گاز


ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در «اتحادیه بین‌المللی گاز» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید.
تبصره ـ اعمال ماده (16) این اساسنامه در خصوص جمهوری اسلامی ایران با رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

اساسنامه اتحادیه بین‌المللی گاز


ماده 1ـ نام، قانون و دفتر ثبت شده
(1) اتحادیه بین‌المللی گاز که از این پس (اتحادیه) نامیده می‌شود انجمنی است که به موجب این اساسنامه و با توجه به آنچه که در اینجا تصریح نشده است، توسط قانون مدنی سوئیس اداره می‌شود. نام آن به زبان فرانسوی «اتحادیه بین‌المللی صنعت گاز» می‌باشد.
(2) اتحادیه، یک سازمان بین‌المللی غیرانتفاعی است.
(3) اتحادیه در شهر ویوای سوئیس ثبت شده است.
ماده 2ـ هدف
(1) اتحادیه یک سازمان جهانی است که هدف آن پیشبرد توسعه فنی و اقتصادی صنعت گاز است.
(2) اتحادیه، یک سازمان کاری را ایجاد می‌نماید که به کار مطالعه و ترغیب توسعه در همه زمینه‌های صنعت گاز می‌پردازد. اتحادیه فراهماییهای بین‌المللی دوره‌ای را برگزار، با دیگر سازمانهای بین‌المللی مرتبط با انرژی همکاری، تبادل اطلاعات را تشویق و روابط همکاری بین اعضاء خود را ترویج می‌نماید.
ماده 3ـ فراهمایی جهانی گاز
(1) اتحادیه طبق ماده (2) هر سه سال یک‌بار فراهمایی جهانی گاز را برگزار می¬کند. برگزاری فراهمایی توسط عضو اصلی که رئیس اتحادیه به آن تعلق دارد، براساس قرارداد منعقده با اتحادیه انجام خواهد شد. در قرارداد، حقوق و تعهدات طرفها از جمله حق‌الامتیاز احتمالی که قرار است توسط عضو اصلی به اتحادیه پرداخت گردد، مشخص خواهد شد.
(2) رئیس اتحادیه می‌تواند یک کارگروه ساماندهی ملی برای کنگره جهانی گاز در طول دوره سه‌ساله خود طبق ساختار عضویت موجود ایجاد نماید.

(3) کنگره جهانی گاز توسط رئیس تدارک دیده می‌شود که کارگروه هماهنگی، کارگروه ساماندهی ملی ـ در صورت وجود ـ و نیز دبیرکل اتحادیه به او کمک خواهند نمود. مضمون فعالیتهای هرکنگره حدود هجده‌ماه قبل از تاریخ برگزاری باید توسط شورای اتحادیه تصویب شود.
(4) در همان فاصله زمانی، توصیه‌های اساسی اعضاء در مورد برنامه فراهمایی باید به رئیس اتحادیه ارائه گردد.
(5) به‌عنوان استثنائی بر بندهای (1) تا (3)، درخواست تصدی ریاست و میزبانی فراهمایی جهانی گاز می‌تواند توسط دو عضو اصلی به صورت مشترک ارائه شود که به‌موجب آن یک عضو اصلی، مسؤولیت ریاست و عضو اصلی دیگر، مسؤولیت میزبانی فراهمایی جهانی گاز را به عهده خواهد گرفت.
ماده 4ـ عضویت
(1) صنعت گاز یک کشور یا استثنائاً یک ناحیه جغرافیایی، توسط یک عضو اصلی نمایندگی می‌شود که شرایط نمایندگی به عنوان یک نهاد گاز (معمولا انجمنهای گاز یا شرکت گاز یا بخش گاز شرکتهای انرژی و نظیر آن) کشور یا ناحیه مزبور را داشته باشد. اعضاء اصلی در همه ارکان اتحادیه حق رأی دارند.
(2) هر نهاد دیگر گاز اگر قابلیت و تمایل به مشارکت در توسعه صنعت گاز با حضور فعال خود در اتحادیه را داشته باشد می‌تواند یک عضو وابسته باشد. علاوه براین نهاد یا اعضاء آن باید مالک داراییهای فیزیکی یا تجاری مربوط به اکتشاف و تولید، ذخیره‌سازی، انتقال و توزیع باشد یا به تجارت و بازاریابی گاز طبیعی اشتغال داشته باشد. داراییها باید در حسابهای ممیزی شده و رسمی وارد شده باشد. به هر حال یک نهاد گاز فقط می‌تواند به‌عنوان یک عضو وابسته باشد و این در صورتی است که کمتر از نُه عضو وابسته از کشوری که در آن ثبت‌نام کرده، وجود داشته باشد. کارگروه اجرائی تحقق یا عدم تحقق برقراری شرایط فوق را ارزیابی خواهد نمود که در آن صورت درخواست برای تصمیم‌گیری نهائی به شورا تقدیم خواهد شد.
(3) اعضاء وابسته دارای حقوق زیر خواهند بود:
ـ شرکت در جلسات شورا با حق اظهار نظر اما بدون حق رأی؛
ـ معرفی نمایندگانی برای کارگروههای اتحادیه؛ و
ـ معرفی حداکثر پنج نماینده از کشورهای مختلف از بین اعضاء وابسته برای کارگروه اجرائی. این نمایندگان حق اظهار نظر و رأی خواهند داشت.
به هرحال اگر تعداد اعضاء وابسته اتحادیه بین شش تا بیست باشد آنها می‌توانند سه نماینده از کشورهای مختلف معرفی نمایند و اگر تعداد بین یک تا پنج باشد فقط یک نماینده می‌تواند معرفی شود.
(4) یک عضو وابسته در سومین سال عضویت خود در گردهمایی شورا، واجد شرایط برای تبدیل شدن به عضو اصلی خواهد بود مشروط بر این که تنها عضو از کشور متبوع خود باشد. اگر کشور در حال حاضر از سوی یک عضو اصلی نمایندگی داشته باشد عضو وابسته مزبور می‌تواند به عضویت به شکل وابسته ادامه دهد یا برای عضویت اصلی رقابت نماید در این حالت بند شماره (5) زیر اعمال خواهد شد.
(5) اگر یک عضو وابسته در چالش با یک عضو اصلی مدعی شود که در حال حاضر تنها نماینده اصلی کشور متبوع خود می‌باشد، این عضو وابسته باید به صورت نوشتاری حداقل شش‌ماه قبل از گردهمایی کارگروه اجرائی، دبیرکل را از دلایل و مباحثاتی که در پس این چالش وجود دارد، مطلع نماید. نقطه نظرات عضو اصلی مورد بحث، استفسار خواهد شد. کارگروه اجرائی موضوع را بررسی خواهد کرد و تصمیم خود را به شورا پیشنهاد خواهد داد. اگر چالش اساسی باشد و توسط شورا پذیرفته شود عضو اصلی قبلی می‌تواند به صورت عضو وابسته به کار خود ادامه ‌دهد.
(6) در رابطه با موضوعات عضویت ملی، اتحادیه بدون دلیل در چنین موضوعات ملی دخالت نمی‌کند.
(7) هر عضو اصلی یا وابسته می‌تواند در پایان هر سال تقویمی با اخطار قبلی به فاصله شش‌ماه از عضویت در اتحادیه استعفاء نماید. اعضاء مستعفی ادعائی حقی نسبت به داراییهای اتحادیه نخواهند داشت.
(8) به شـورا اختیار داده می‌شود که عـضویت اتحادیه برای یک عـضو را که طـبق بندهای (1) و (2) واجد شرایط نیست یا حق عضویت را برای دو سال پرداخت نکرده باشد ملغی نماید.
ماده 5 ـ سازمان
(1) فعالیت اتحادیه توسط ارکان زیر صورت می‌گیرد:
ـ شورا
ـ رئیس
ـ گروه مدیریت
ـ کارگروه اجرائی
ـ کارگروه هماهنگی
ـ کارگروههای اتحادیه (کارگروههای کاری، کارگروههای برنامه‌ریزی)
ـ دبیرکل
ـ گروههای کاری ویژه
ـ هماهنگ‌کنندگان منطقه‌ای و
ـ هیأتهای نمایندگی اتحادیه
(2) رئیس اتحادیه، معاون اتحادیه، رئیس سابق اتحادیه، رئیس کارگروه هماهنگی، معاون کارگروه هماهنگی و دبیرکل، گروه مدیریت را تشکیل می‌دهند و مقامهای اتحادیه می‌باشند.
(3) برای هیچ یک از وظایف و فعالیتهای مشاغل فوق هزینه‌ای پرداخت نمی‌شود.
ماده 6 ـ زبانها
(1) زبانهای رسـمی اتحادیه بین‌المللی گاز فرانسوی و انگلیسی می‌باشند اما زبان‌‌کاری برای فعالیتها، جریانات رسیدگی و انتشارات اتحادیه به استثناء موارد زیر، انگلیسی خواهد بود.
ـ اگر حداقل سه عضو اصلی درخواست نمایند، در جلسات شورا ترجمه به زبان فرانسوی ارائه خواهد شد.
ـ نکات برجسته جلسات کارگروههای اجرائی و شورا به هر دو زبان رسمی منتشر خواهد شد.
ـ اگر حداقل سه عضو اصلی درخواست نمایند، سایر اسناد مهم می‌تواند به زبان فرانسوی ترجمه ‌شود.
(2) زبان کشوری که فراهمایی جهانی گاز در آن برگزار می‌شود می¬تواند برای مقاصد فراهمایی به¬کار رود ولی باید همیشه به زبانهای کاری اتحادیه ترجمه شود.
(3) در صورت اقامه دعوی، نسخه انگلیسی اساسنامه فعلی معتبر خواهد بود.
ماده 7ـ شورا
(1) شورا رکن اصلی حاکم اتحادیه است. شورا، چشم‌انداز و مأموریت اتحادیه را تعیین و فعالیتهای آن را تشویق، ترغیب و کنترل و اطمینان حاصل خواهد کرد که ابزار مورد نیاز در دسترس هستند.
(2) هر عضو دارای یک نماینده در شورا می‌باشد.
(3) هر عضو اصلی همانطور که در ماده (4) تعریف شده است، با حضور در جلسات شورا حق یک رأی خواهد داشت. تصمیمات عادی توسط آراء اعضاء اصلی حاضر در جلسه اتخاذ می‌گردد. رأی‌گیری شورا با نمایش دستها یا ورقه رأی مخفی بر حسب تصمیم رئیس صورت خواهد گرفت. در صورت تقاضای حداقل شش عضو اصلی، رأی‌گیری به صورت مخفی انجام خواهد شد. در صورت تساوی آراء، رئیس می‌تواند رأی قاطع را صادر نماید. رأی گیری از طریق وکالت به یک عضو اصلی دیگر پذیرفته نیست.
(4) اعضاء افتخاری همانطور که در ماده (14) تعریف شده، یک نماینده اضافی از هر عضو اصلی، یک نماینده از هر عضو وابسته و اعضاء کارگروه هماهنگی حق شرکت در تمام جلسات شورا را دارند. علاوه بر این، رئیس می‌تواند میهمانانی را جهت مقاصد ویژه به جلسات شورا دعوت نماید. همه اشخاص مزبور می‌توانند بدون حق رأی در جلسات شورا حضور یابند.
(5) بر حسب پیشنهاد یا توصیه کارگروه اجرائی، شورا از میان اعضاء اصلی طبق ماده (8) یک رئیس و یک معاون رئیس را برای هر دوره سه‌ساله انتخاب خواهد نمود. شورا طبق ماده (13) از میان اعضاء اصلی، دبیرکل و معاون دبیرکل را انتخاب خواهد کرد. شورا شخص یا اشخاصی را تعیین می‌نماید که تحت امضاء شخصی یا جمعی خود می‌توانند وظایف قانونی یا مالی ضروری را از طرف اتحادیه به عهده بگیرند و محدوده اختیاراتی را که به آنها محول می‌نماید، تعریف خواهد نمود.
(6) به موجب پیشنهاد یا توصیه کارگروه اجرائی، شورا در مورد موضوعات مربوط به‌عضویت تصمیم گیری می‌نماید.
(7) بر حسب پیشنهاد یا توصیه کارگروه اجرائی، شورا ریاست هر کارگروه اتحادیه را به صورت چرخشی به اعضاء اصلی علاقمند برای یک دوره سه‌ساله غیرقابل تمدید (از یک کنگره جهانی گاز تا بعدی) واگذار خواهد نمود. به عنوان یک قاعده، این انتصاب باید حدود نه ماه قبل از دوره سه ساله مورد نظر صورت گیرد. شورا به طریق مشابه معاون رئیس هر کارگروه را برای همان دوره سه ساله به صورت چرخشی به اعضاء اصلی علاقمند برای یک دوره سـه ساله واگذار خواهد نمود. پست رئیس و معاون رئیس برای یک‌کارگروه خاص همزمان نمی‌تواند به یـک عضو اصلی در یک دوره سه ساله واگذار شود.
(8) شورا حداقل سالی یک‌بار براساس درخواست رئیس یا حداقل ده عضو اصلی تشکیل جلسه خواهد داد. اعلان تشکیل جلسه همراه با دستور کار تفصیلی خواهد بود و حداقل چهار هفته قبل از تشکیل جلسه ارسال خواهد شد. چنانچه تصمیمات مقتضی در مورد موضوعاتی در خصوص عضویت و دیگر موارد مهم برای اتحادیه ضروری به نظر آید، رئیس می‌تواند یک جلسه الکترونیکی شورا را جهت بحث و تصمیم‌گیری در مورد چنین مواردی تشکیل دهد. اعلان تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از افتتاح جلسه ارسال خواهد شد. اعضاء شورا دو هفته فرصت خواهند داشت تا در مورد موضوعات مندرج در دستور کار اقدام نمایند. رئیس، جلسه را با اعلام تصمیمات متخذه توسط شورا خاتمه خواهد داد.
(9) شورا هر سال حسابها و بودجه اتحادیه را تصویب می‌کند.
ماده 8 ـ رئیس و گروه مدیریت
(1) شورا طبق بند (5) ماده (7)، رئیس اتحادیه را برای یک دوره سه ساله که با پایان برگزاری فراهمایی جهانی گاز در هر دوره سه ساله خاتمه می‌یابد، انتخاب خواهد نمود. رئیس دوره قبل اتحادیه به عنوان یک مقام اتحادیه برای سه سال آینده باقی خواهد ماند.
(2) رئیس اتحادیه، ریاست جلسات شورا و کارگروه اجرائی را به عهده خواهد داشت. رئیس اتحادیه بر فعالیتهای اتحادیه نظارت خواهد داشت و در مواقع لزوم نماینده اتحادیه خواهد بود.
(3) رئیس اتحادیه، ریاست جلسات گروه مدیریت را بر عهده خواهد داشت. گروه مدیریت برای موارد زیر تشکیل جلسه خواهد داد:
ـ تدارک جلسات شورا و کارگروه اجرائی
ـ پیشنهاد رهنمودهای راهبردی
ـ پیشنهاد برنامه کاری سه‌ساله
ـ تصمیم‌گیری در مورد پیشنهادهای گروه‌کاری توسعه پایدار که طبق بند (10) ماده(11) ایجاد شده است.
ـ ایجاد گروههای فعالیتهای ویژه برای موارد ویژه‌ای که در برنامه کاری سه‌ساله پیش‌بینی نشده باشد.
ـ راهنمایی رئیس در موضوعات اصولی
رئیس اتحادیه، گزارش فعالیتهای کلی گروه مدیریت را به کارگروه اجرائی ارائه خواهد داد. گروه مدیریت حداقل دو بار در سال جلسه برگزار می‌کند. ترکیب اعضاء گروه مدیریت در بند (2) ماده (5) بیان شده است.
(4) شورا براساس پیشنهاد یک عضو اصلی، شورا معاون رئیس را که متعلق به عضو اصلی دیگری غیر از عضوی است که رئیس متعلق به آن است، برای یک دوره سه‌ساله انتخاب می‌کند. معاون در مواقع ضروری به عنوان نماینده تام¬الاختیار رئیس عمل کرده و به‌عنوان رئیس دوره سه‌ساله آینده اتحادیه محسوب می‌شود.
(5) دوره تصدی رئیس و معاون رئیس قابل تمدید نمی‌باشد. در صورت کناره‌گیری یا فوت رئیس یا معاون رئیس، شخص منتخب جایگزین باید از همان کشور عضو اصلی باشد و دوره سه ساله را به پایان ببرد.
ماده 9ـ کارگروه اجرائی
(1) شورا هر سه سال از میان اعضاء، کارگروه اجرائی شامل افراد زیر را تشکیل خواهد داد:
ـ رئیس اتحادیه
ـ معاون اتحادیه
ـ رئیس سابق اتحادیه
ـ رئیس و معاون کارگروه هماهنگی
ـ یک نماینده از هر عضو اصلی که در یکی از کارگروههای اتحادیه دارای مسؤولیت است.
- تا پنج نماینده معرفی شده از سوی گروه اعضاء وابسته طبق رویه مندرج بندهای (2) و (3) ماده (4) فوق
- شش نماینده معرفی شده از سوی دیگر اعضاء اصلی که هنوز در کارگروه اجرائی به شرح فوق نمایندگی ندارند و چنانچه اعضاء اصلی به رئیس اطلاع داده باشند که نامزدهای آنها قادر و مایل به پذیرفتن این مسؤولیت هستند.
- در صورت اعمال بند (4) ماده (12)، نمایندگانی که طبق ماده (12) به عنوان هماهنگ‌کننده منطقه‌ای فعالیت می‌کنند.
دبیرکل، دبیر جلسات نیز می‌باشد. رئیس و معاون رئیس کارگروه هماهنگی می‌توانند در جلسات بدون داشتن حق رأی شرکت نمایند.
(2) در صورت استعفاء یا فوت یکی از اعضاء کارگروه اجرائی، شخص جایگزین باید از همان کشور عضو باشد. پایان مدت تصدی وی، پایان دوره تصدی فرد قبلی می‌باشد.
(3) جلسات کارگروه اجرائی حداقل سالی دو بار به درخواست رئیس اتحادیه تشکیل می‌شود جلسات با درخواست حداقل یک سوم اعضاء نیز قابل تشکیل است.
(4) کارگروه اجرائی، اتحادیه را طبق اهداف و ابزاری که توسط شورا مشخص شده اداره می‌نماید و منافع اتحادیه را در تمامی موضوعات نمایندگی می‌کند.
(5) کارگروه اجرائی، رئیس و معاون رئیس کارگروههای اتحادیه را طبق بند (2) ماده (11) تعیین می‌کند. کارگروه اجرائی براساس پیشنهاد گروه مدیریت یا کارگروه هماهنگی، گروه فعالیتهای ویژه را تعیین می‌کند. این گروهها، فعالیتهای ویژه را همیشه در مدت زمان محدود انجام می‌دهند. در صورت بروز شرایط خاص، کارگروه اجرائی هیأتهای نمایندگی اتحادیه را تعیین می‌کند.
(6) کارگروه اجرائی رهنمودهای راهبردی و برنامه کاری سه‌ساله از جمله کارگروههای ویژه اتحادیه و محدوده کاری آنها را تصویب می‌کند. تمام چنین تصمیماتی به شورا ارسال می‌شود.
(7) کارگروه اجرائی، تغییرات در اهداف اتحادیه، حمایتهای مالی مشترک و همچنین برپایی محافل علمی، هم¬اندیشیها و کارگاههای آموزشی توسط کارگروهها را تصویب می‌کند.
(8) کارگروه اجرائی موارد زیر را به شورا تقدیم می‌نماید:
ـ ترازنامه سالانه حسابها
ـ بودجه و مقدار حق عضویت پیشنهادی
ـ پیشنهاد تاریخ و محل برگزاری کنگره جهانی گاز
ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه
ـ پیشنهاد تغییراتی در چشم‌انداز و مأموریت اتحادیه
ـ پیشنهاد نامزدهای ریاست اتحادیه و معاون وی، دبیرکل و معاون دبیرکل
ـ پیشنهاد اعضاء اصلی برای تصدی پست رئیس و معاون کارگروههای اتحادیه
کار گروه اجرائی گزارش فعالیتهای کلی خود را به شورا ارائه می‌نماید.
(9) تصمیمهای کارگروه اجرائی با رأی‌‌گیری علنی براساس تصویب اکثریت ساده اعضاء حاضر اتخاذ خواهد شد. در صورت تساوی آراء، رئیس اتحادیه، رأی غالب را دارد. بنا به صلاحدید رئیس یا درخواست حداقل شش عضو، رأی‌گیری به صورت مخفی انجام خواهد شد. در شرایط استثنائی، اعضاء کارگروه اجرائی می‌توانند فرد دیگری را از همان کشور عضو اصلی برای شرکت در جلسات کارگروه اجرائی با داشتن حق رأی جایگزین نمایند. در غیر این‌صورت رأی‌گیری از طریق دادن وکالت مجاز نمی‌باشد.
ماده 10ـ کارگروه هماهنگی
شورا برای هر سه سال، یک کارگروه هماهنگی شامل افراد زیر را تشکیل می‌دهد:
ـ رئیس کارگروه هماهنگی که توسط رئیس اتحادیه برای سه‌سال انتخاب می‌شود.
ـ معاون رئیس کارگروه هماهنگی که توسط معاون اتحادیه برای سه سال انتخاب می‌شود.
ـ دبیر کارگروه هماهنگی که توسط رئیس کارگروه هماهنگی برای سه سال انتخاب می‌شود.
ـ رؤساء کارگروههای اتحادیه
دبیرکل در جلسات حضور می‌یابد. مقام های اتحادیه که در بالا ذکر نشده‌ا‌ند می‌توانند در جلسات شرکت نمایند.
وظایف کارگروه هماهنگی عبارتند از:
ـ تهیه برنامه برای کنگره جهانی گاز بعدی
ـ تهیه برنامه کاری سه‌ساله
ـ عهده‌دار بودن مسؤولیت‌کلی برای کارگروههای اتحادیه
ـ نظارت بر توسعه در صنعت گاز از طریق کارگروهها
ـ هماهنگ نمودن فعالیتهای کارگروهها
ـ ارائه رهنمودها و کمکهای لازم به گروه مدیریت، کارگروه اجرائی و شورا درصورت اقتضاء
کارگروه هماهنگی با حضور رئیس کارگروه تشکیل جلسه می‌دهد. تصمیمهای کارگروه هماهنگی براساس تصویب اکثریت ساده اعضاء حاضر اتخاذ خواهد شد. در صورت تساوی آراء، رئیس کارگروه رأی غالب را دارد.
ماده 11ـ کارگروههای اتحادیه، گروههای فعالیتهای ویژه و هیأتهای نمایندگی
(1) کارگروه اجرائی، کارگروههای اتحادیه و زمینه‌های کاری آنها را به شکلی تعیین می‌کند که با یکدیگر تمام حیطه کاری فعلی اتحادیه را پوشش دهد.
(2) اعضاء اصلی که طبق بند (7) ماده (7) که پست رئیس و معاون رئیس کارگروهها به آنها واگذار شده است، نامزدهای واجد صلاحیت خود را برای تصدی پست رئیس و معاون رئیس ظرف یک ماه بعد از تصمیم شورا به دبیرکل ارائه می‌نمایند.
مهارتهای لازم برای احراز پستهای فوق عبارتند از:
ـ مهارتهای مدیریتی و حرفه‌ای
ـ مهارت در زبانهای کاری اتحادیه
ـ تجربه بین‌المللی
(3) مسؤولیت دبیرخانه هر کارگروه به عضو اصلی واگذار می‌شود که پست رئیس کارگروه مربوط به آن واگذار شده است.
(4) معاونین رئیس که براساس بند (5) ماده (9) از سوی کارگروه اجرائی انتخاب شده‌اند، براساس تصمیم کارگروه اجرائی طبق بند(5) ماده (9) و بند (2) ماده (11) واجد شرایط ریاست برای دوره سه‌ساله بعدی خواهند بود.
(5) همه اعضاء اتحادیه تشویق می‌شوند تا برای کارگروههای اتحادیه نمایندگانی را که مایل و قادر به مشارکت مستقیم و فعالانه در امور مربوط هستند، نامزد نمایند. نامزد نمودن اعضاء همتراز امکان پذیر است.
(6) برنامه‌های کاری کارگروهها و گروههای فعالیتهای ویژه برای یک دوره سه‌ساله که در برنامه کاری سه‌ساله به‌وسیله کارگروه هماهنگی تهیه، توسط گروه مدیریت تأیید و به‌وسیله کارگروه اجرائی به‌تصویب می‌رسد، شرح داده می‌شود. برنامه کاری سه‌ساله شامل سه بخش زیر است:
ـ توصیف سازمان کارگروهها، گروههای فعالیتهای ویژه و گروههای مطالعاتی
ـ قواعد و دستورالعملهای مربوط برای موارد فوق
ـ برنامه کاری هر کارگروه، گروه فعالیتهای ویژه و گروههای مطالعاتی
(7) گروههای فعالیتهای ویژه و هیأتهای نمایندگی اتحادیه چنانچه کار یا فعالیتهای ارتباطی ویژه‌ای بروز نماید براساس فوریت توسط گروه مدیریت یا کارگروه اجرائی تعیین می‌شوند.
(8) کارگروههای اتحادیه می‌توانند از رئیس کارگروه هماهنگی درخواست نمایند سازماندهی محافل علمی، هم¬اندیشیها و کارگاههای آموزشی در مورد موضوعات دارای اهمیت ویژه را تصویب نماید.
(9) درخواست اعضاء برای بررسی مسائل ویژه به‌طور مستقیم به رئیس اتحادیه ارائه خواهد شد. گروه مدیریت بعد از مشورت با کارگروه هماهنگی، می‌تواند مسؤولیت بررسی مزبور را به یک کار گروه محول یا در صورت ضرورت یک گروه فعالیت ویژه را ایجاد ‌نماید.
(10) در ابتداء دوره سه‌ساله، یک گروه کاری برای توسعه پایدار ایجاد می‌شود. گروه‌کاری توسعه پایدار اقداماتی را که قرار است اتحادیه برای ترغیب گاز طبیعی به عنوان بخشی از توسعه پایدار در قبال عموم مردم، سازمانهای بین‌المللی و سایر سهامداران اتخاذ نماید، بررسی می‌نماید. کارگروه توسعه پایدار متشکل از دبیرکل (رئیس)، رئیس کارگروه هـماهنگی، رئیس کارگروه مسؤول موضوعات تغییر آب و هوا و بین دو تا چهار عضو دیگر که توسط گروه مدیریت تعیین می‌شوند و حداقل دو نفر از آنها از کارگروه اجرائی خواهند بود، می‌باشد. کار گروه توسعه پایدار به رئیس اتحادیه گزارش می‌دهد.
ماده 12ـ هماهنگ‌کننده¬های منطقه‌ای
(1) در ابتداء دوره سه ساله، کارگروه اجرائی بنا به پیشنهاد گروه مدیریت، چهار تا هشت هماهنگ‌کننده منطقه‌ای را از میان اعضاء کارگروه اجرائی برای دوره سه ساله تعیین می‌نماید.
(2) هماهنگ‌کننده¬های منطقه‌ای موارد زیر را انجام خواهند داد:
- نظارت بر پیشرفتهای انجام شده در مناطق متبوع خود
- ارائه توصیه به رئیس اتحادیه و دبیرخانه در مورد برنامه‌ها در منطقه
- نمایندگی و ترغیب اتحادیه در مناطق متبوع خود
- کمک به بهبود برنامه کاری سه ساله و
- ارائه توصیه در مورد بیانیه‌های خارجی اتحادیه
(3) هماهنگ‌کننده‌های منطقه‌ای به کارگروه اجرائی گزارش می‌دهند.
(4) چنانچه هماهنگ‌کننده‌های منطقه‌ای مورد انتظار در بین اعضاء کارگروه اجرائی وجود نداشته باشند، دبیرخانه در پیدا کردن نامزدهای مناسب از بین تمامی اعضاء، کمک خواهد کرد. هماهنگ‌کنند‌ه‌های منطقه‌ای که بدین طریق انتخاب شده‌اند، در جلسات کار گروه اجرائی بدون حق رأی شرکت خواهند کرد.
ماده 13ـ دبیرکل ـ دفاتر مرکزی
(1) بنا بر پیشنهاد کارگروه اجرائی، شورا، دبیرکل را از میان اعضاء اصلی انتخاب خواهد کرد و دبیرخانه را به آن مقام واگذار خواهد نمود. انتصاب برای یک دوره حداقل ششساله خواهد بود اما ممکن است با صلاحدید شورا برای یک دوره اضافی که بیشتر از سه سال نمی‌باشد، تمدید گردد. انتصاب می‌تواند در هر زمانی توسط هر یک از طرفها با یادداشت قبلی شش‌ماهه به طرف دیگر خاتمه یابد.
(2) وقتی دوره تصدی دبیرکل به انتهاء نزدیک می شود، شورا می‌تواند با پیشنهاد کارگروه اجرائی یک معاون دبیرکل از میان اعضاء اصلی غیر از عضوی که دبیرکل به آن تعلق دارد، انتخاب نماید.
(3) دبیرکل و معاون دبیرکل باید از نظر شورا شناخته شده باشند. آنها باید اشخاص ذی‌صلاح در حد انتظار، ترجیحاً با ویژگیهای فنی، دارای تجربه در کارکردن با اتحادیه و کارگروههای آن، مسلط به زبان کاری اتحادیه (انگلیسی) و دارای دانش کافی در مورد زبان رسمی دیگر (فرانسوی) باشند.
(4) دبیرکل در سمت مشورتی در تمام جلسات شورا، کارگروه اجرائی و کارگروه هماهنگی شرکت و اطمینان خواهد نمود که کار اتحادیه طبق اساسنامه و دستورهای رئیس اتحادیه، شورا و کارگروه اجرائی هدایت خواهد شد. او می‌تواند در دیگر جلسات ارکان اتحادیه شرکت نماید.
(5) مقر اتحادیه در دفتر دبیرکل خواهد بود و لازم نیست با دفتر ثبت شده قانونی اتحادیه طبق ماده (1)، یکی باشد.
ماده14ـ منابع و مدیریت مالی
(1) اتـحادیه یک سازمان غیرانتفاعی است. حق عضویتهای سالانه برای همه اعضـاء محاسبه خواهد شد تا هزیـنه عملیاتی را پوشـش دهد و ذخیـره کـافی را فراهم نماید.
(2) دبیرکل برای هر سال حسابها درآمد و هزینه، ترازنامه و بودجه از جمله پیشنهادهایی در خصوص حق عضویت را به کارگروه اجرائی تقدیم خواهد نمود.
(3) دبیرکل حسابهای سالانه را جهت حسابرسی به حسابرسان واجد شرایط و ثبت شده، ارائه خواهد نمود.
ماده 15ـ مقامهای افتخاری
(1) جهت اعطاء عنوان افتخاری به شخصی که خدمات ویژه‌ای را به اتحادیه و یا صنعت گاز ارائه نموده است، شورا می‌تواند عنوان رئیس افتخاری اتحادیه، دبیرکل افتخاری یا عضو افتخاری را به او اعطاء نماید. مقامهای افتخاری حق شرکت در جلسات شورا را دارند.
(2) شورا می‌تواند به اشخاص مستحق، دیپلم اتحادیه در تصدیق خدمات ارائه شده را اعطاء نماید.
ماده 16ـ اصلاحیه اساسنامه
اساسنامه می‌تواند در یک جلسه عادی شورا که در آن حداقل نصف اعضاء اصلی حضور دارند، اصلاح گردد. چنانچه چنین حدنصابی در اولین جلسه حاصل نشود، تصمیم در مورد همان پیشنهاد می‌تواند در جلسه بعدی شورا حتی اگر حدنصاب فوق حاصل نشود گرفته شود. در هر حالت تصویب حداقل سه چهارم اعضاء اصلی حاضر در جلسه شورا الزامی است.
ماده 17ـ طول دوره و انحلال اتحادیه
(1) اتحادیه برای یک دوره نامحدود تأسیس شده است.
(2) انـحلال اتحادیه می‌تواند در یک جلـسه عادی شـورا که در آن حداقل سه‌چهارم اعضـاء اصلی حاضر باشند تصمیم‌گیری شود. چنانچه چنـین حد نصـابی در اولیـن جلسه حاصل نشـود، تصمـیم در مورد همان پیشـنهاد می‌تـواند حـداقل چهـار هفته بعد در یک جلـسه جدید شورا گرفته شـود، حتی اگر حـد نصاب فـوق حاصل نگردد. در هر حال تصویب حداقل سه‌چهارم اعضاء اصلی حاضر در جلسه شورا الزامی است.
(3) در هنگام انحلال اتحادیه، داراییهای اتحادیه، طبق ترازنامه تسویه بین اعضاء اصلی به نسبت حق عضویت آنها در طول شش‌سال آخر تقسیم خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن اساسنامه در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و سوم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 9/9/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
19453
تاریخ تصویب :
1390/8/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت نفت
ریاست جمهوری
موضوع :